Karaciğer Nakli Olan Hastalarda Hepatit C Nüksünü Önlemek İçin Antiviral Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğer vücutta besinlerden enerji üretimi; kandaki ilaç ve atık ürünlerin tutulması, işlenmesi ve atılmasında gerekli maddelerin üretimi ve barsaktan vücuda giren zararlı bakterilerin süzülmesi gibi çeşitli işlevleri olan önemli bir organdır. Hepatit C virüsü karaciğere genellikle sinsi bir şekilde hasar verebilir (kronik hepatit C enfeksiyonu). Bazen hasar çok şiddetli olur ve karaciğer normal işlevini yapamaz hale gelerek yetmezliğe girer. Kronik C hepatiti enfeksiyonuna bağlı karaciğer yetmezliğinin tedavisinde karaciğer nakli etkili bir tedavidir. Ancak karaciğer nakli virüsü gidermez ve virüs, nakledilen karaciğeri de etkileyebilir. Bu hastalarda hepatit C virüsünün nüksünü önlemek için önerilen stratejilerden biri de virüs grefti etkilemeden önce koruyucu antiviral tedavidir. Bu koruyucu tedavilerin etkinliği bilinmiyor.

Araştırma özellikleri

Kronik C hepatiti enfeksiyonu nedeniyle karaciğer nakli yapıldıktan sonra hepatit C nüksünü önlemede farklı antiviral tedavilerin fayda ve zararlarını belirlemek için, 2013 Şubatına kadar yayınlanan tıbbi literatürü ayrıntılı olarak taradık. Toplam 441 nakil hastasında yapılan 10 araştırma seçildi ve derlendi. Hataları küçültmek için iki yazar randomize kontrollü araştırmaları bağımsız olarak seçti ve bilgileri çıkardı.

Anahtar sonuçlar

Araştırılan herhangi bir sonuç ölçütünde kıyaslanan gruplar arasında, 90 gün içinde ya da maksimal izlemde ölen ya da yeniden nakil gereken hasta oranında anlamlı fark olmadığı bulundu. Ciddi komplikasyonlar, greft reddi, mikroskopik karaciğer hasarı ya da kronik C hepatiti nüks belirtileri de, raporlayan çalışmalarda farklı bulunmadı.

Halen primer ya da yeniden yapılan karaciğer naklinde kronik HCV enfeksiyonu nüksünü önlemek için koruyucu antiviral tedavi tavsiye etmek için kanıt bulunmuyor.

Kanıt kalitesi

Tüm araştırmalarda sistematik ve tesadüfi hata riski yüksek bulundu. Genel olarak kanıt kalitesi çok düşüktü.

Bu hastalarda değişik tedavi seçeneklerinin uzun vadeli sürviye faydalarını değerlendirmek için sistematik ve tesadüfi hata riski düşük daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor. Bu araştırmalarda mortalite, greft başarısızlığı, greft reddi ve yaşam kalitesi gibi hasta odaklı sonuç ölçütleri araştırılmalı.

Kaynak

Gurusamy K, Tsochatzis E, Toon CD, Davidson BR, Burroughs AK. Antiviral prophylaxis for the prevention of chronic hepatitis C virus in patients undergoing liver transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD006573. DOI: 10.1002/14651858.CD006573.pub3

Orijinal özet için: Karaciğer Naklinde Hepatit C Profilaksisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar