Kanserli Hastalarda Santral Venöz Kateterde Erken Gram Pozitif Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Antibi

Cochrane derleme özeti

Problem nedir?

Antikanser tedavi (kemoterapi) altındaki kanserli hastalara sıklıkla içinden kemoterapi vermek için büyük bir vene kateter takılır (santral venöz kateter – SVK). Kemotarapi çoğu zaman, birkaç ay – yıl arası süre boyunca düzenli aralıklarla verildiğinden, sıklıkla uzun süre kalan, yarı geçirgen, tünelli SVK’lar (TSVK) veya total implante edilen cihazlar kullanılır. Steril yerleştirme ve yerleştirme sonrası bakıma rağmen bu uzun süre kalan SVK’lar enfekte olur. Bu enfeksiyonlara çoğunlukla Gram pozitif bakteriler neden olur.

Kateter kullanım sonrasında yıkanır ve içinde salin veya pıhtılaşmayı önlemek için heparinli salin solüsyonu bırakılarak kilitlenir.

Bu derlemenin amacı nedir?

Bu derleme tüp yerleştirmeden önce antibiyotik vermenin veya yıkama ve kilitleme için kullanılan solüsyonla antibiyotik vermenin Gram pozitif enfeksiyonları öneyip önleyemediğini belirleme amacı ile yapıldı.

Neler bulundu?

Konu ile ilgili olarak 1966 – 2013 yılları arasındaki literatürde sadece RK çalışmaları araştırdık.

Derlemeye, kateter yerleştirmeden önde verilen antibiyotikleri, antibiyotik vermemeye karşı kıyaslayan 360 çocuk ve erişkinde yürütülen beş çalışma dâhil edildi. Tünelli SVK yerleştirmeden önce antibiyotik vermenin Gram pozitif kateter enfeksiyonlarından korumadığı bulundu.

Yeni yerleştirilen SVK’nın antibiyotik ve heparinle yıkanması veya kitlenmesini, sadece heparine karşı kıyaslayan çoğu çocuk 468 çocuk üzerinde yürütülen altı çalışma seçildi ve derlendi. Kateteri antibiyotik ve heparin içeren bir solüsyonla yıkamanın kateter enfeksiyonu sayısını azalttığını bulduk. Bu uygulamanın çok muhtemelen bu tür enfeksiyonların riskinin yüksek olduğu yerlerde değeri yüksektir. Kanıtları orta kalitede olarak değerlendirdik.

Kaynak

van de Wetering MD, van Woensel JBM, Lawrie TA. Prophylactic antibiotics for preventing Gram positive infections associated with long-term central venous catheters in oncology patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD003295. DOI: 10.1002/14651858.CD003295.pub3

Orijinal yazı için: Kanser Hastasında Kateter Enfeksiyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv