Prekanseröz Serviks Anormalliklerinin Tedavisinde Hangi Tekniğin En İyi Olduğuna Dair Net Kanıt Bulunmuyor

Cochrane derleme özeti

 

Serviksteki prekanserler (CIN) yaygınlığı ve doğasına bağlı olarak farklı yollarla tedavi edilebilir. Hastaneye yatış gerektirmeyen daha az invazif yöntemler kullanılabilir. Bazen özellikle hastalık lokal olarak yayılmışsa, erken yayılmadan şüphe varsa ya da eskiden yapılmış ayaktan tedavi başarısızsa genel anestezi gerekebilir. Ameliyat bistüriyle, kriyoterapiyle, lazerle ya da elektrocerrahi teliyle yapılabilir. Bu derlemede incelenen 29 araştırmada en etkili tekniği güvenle seçebilmek için yeterli kanıt olmadığı bulundu, daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

 

Kaynak

Martin-Hirsch PPL, Paraskevaidis E, Bryant A, Dickinson HO. Surgery for cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD001318. DOI: 10.1002/14651858.CD001318.pub3

 

Orijinal özet için: Servikal Prekanserde Ameliyat

 

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Please reload

Son Paylaşımlar
Please reload

Arşiv
Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus