Karaciğer Greftinde Hepatit C Virüs Enfeksiyonu Nüksünde Antiviral Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğer vücudun önemli bir organı olup besinlerden enerji üretimi, kandaki ilaç ve atık ürünlerin tespiti, işlenmesi ve atılması ve barsaktan gelen zararlı bakterilerin süzülmesi gibi çeşitli işlevleri bulunur.

Hepatit C virüsü genellikle sinsi bir şekilde karaciğere zarar verir (kronik C hepatiti). Bazen bu hasar çok şiddetli olur ve karaciğer normal işlevini yerine getiremeyerek karaciğer yetersizliği oluşur. Karaciğer nakli, kronik hepatit C enfeksiyonuna bağlı karaciğer yetmezliğinde etkili bir tedavidir. Ancak nakil virüsü ortadan kaldırmaz ve virüs bağışçıdan sağlanan grefti de tutabilir. Bu hastalarda kronik hepatit C virüs enfeksiyonu nüksünü tedavi için önerilen bir strateji antiviral tedavilerin kullanımıdır. Bu tedavilerin etkinliği bilinmiyor.

Tıbbi literatürde 2013 Şubatına kadar ayrıntılı bir tarama yaparak, kronik hepatit C virüs enfeksiyonu nedeniyle karaciğer nakli yapılan hastalarda, bu hastalığın nüks etmesi halinde farklı antiviral tedavilerin fayda ve zararlarını belirlemeye çalıştık.

Çalışma özellikleri

Toplam 501 karaciğer nakli alıcısıyla yapılan 11 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmalarda hastalar tedavi verilmemesi dâhil farklı tedavilere randomize edildi, uzun vadeli izlem yapılmadı.

Anahtar sonuçlar

Ölen, yeniden nakil gereken, tedavi gerektiren red reaksiyonu gelişen, ya da mikroskopik karaciğer hasarı artan hasta oranında, bu sonuç ölçütlerini raporlayan kıyaslamalarda gruplar arasında anlamlı farklar bulunmadı. Araştırmalardan hiçbirinde yaşam kalitesi ve karaciğer dekompansasyonu raporlanmadı.

Ribavirin+peginterferon grubunda, ciddi komplikasyon gelişen hasta oranı peginterferon monoterapisine kıyasla anlamlı derecede daha yüksekti. Ciddi komplikasyon raporlayan diğer ilaç kıyaslamalarında, müdahale ve kontrol grupları arasında ciddi komplikasyon gelişen hasta oranı veya ciddi ters olay sayısında anlamlı fark bulunmadı.

Halen primer ya da yeniden karaciğer naklinde, kronik C hepatit nüksü olan hastalarda antiviral tedavi tavsiye etmek için kanıt bulunmuyor.

Kanıt kalitesi

Tüm araştırmalarda sistematik ve rastgele hata riski yüksekti. Genel kanıt kalitesi çok düşüktü.

Gelecekteki araştırmalar

Bu hastalarda farklı tedavi seçeneklerinin uzun vadeli sürviye ve diğer sonuçlara faydalarını değerlendirmek için sistematik ve tesadüfi hata riski az olan, daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Tsochatzis E, Toon CD, Xirouchakis E, Burroughs AK, Davidson BR. Antiviral interventions for liver transplant patients with recurrent graft infection due to hepatitis C virus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD006803. DOI: 10.1002/14651858.CD006803.pub4

Orijinal özet için: Karaciğer Naklinde Hepatit Nüksü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar