Prekanseröz Serviks Anormalliklerinin Tedavisinde Hangi Tekniğin En İyi Olduğuna Dair Net Kanıt Bulu

Cochrane derleme özeti

Serviksteki prekanserler (CIN) yaygınlığı ve doğasına bağlı olarak farklı yollarla tedavi edilebilir. Hastaneye yatış gerektirmeyen daha az invazif yöntemler kullanılabilir. Bazen özellikle hastalık lokal olarak yayılmışsa, erken yayılmadan şüphe varsa ya da eskiden yapılmış ayaktan tedavi başarısızsa genel anestezi gerekebilir. Ameliyat bistüriyle, kriyoterapiyle, lazerle ya da elektrocerrahi teliyle yapılabilir. Bu derlemede incelenen 29 araştırmada en etkili tekniği güvenle seçebilmek için yeterli kanıt olmadığı bulundu, daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Martin-Hirsch PPL, Paraskevaidis E, Bryant A, Dickinson HO. Surgery for cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD001318. DOI: 10.1002/14651858.CD001318.pub3

Orijinal özet için: Servikal Prekanserde Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv