Serviksteki Prekanseröz Lezyonların Tedavisinde Kan Kaybını Önlemek İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Prekanseröz servikal lezyonların (servikal intraepiteliyal neoplazi) çıkarılması sık olarak ameliyatta veya sonraki 14 günde önemli kanamaya neden olabilir. Bu derlemede iyi cerrahi tekniğin ameliyatta görülen kan kaybını azaltabileceği ve kanamanın bazı ilaçlarla da azaltılabileceği bulundu. Vazopressin kan damarlarını daraltarak kan akışını azaltır. Traneksamik asit bistüri ya da lazerle konizasyon sonrasında kan kaybını azaltır. Dikiş atılması da kan kaybını azaltır ancak sonra serviksin gözle muayenesini zorlaştırabilir.

Kaynak

Martin-Hirsch PPL, Bryant A. Interventions for preventing blood loss during the treatment of cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD001421. DOI: 10.1002/14651858.CD001421.pub3

Orijinal özet için: Konizasyonda Kanama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar