Trigeminal Nevraljide Antiepileptik Dışı İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme trigeminal nevraljide antiepileptik dışı ilaçların etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Arka plan

Trigeminal nevralji, yüzün duyusunu ileten trigeminus sinirini tutan bir hastalık. Burun çevresi, dudaklar, yanaklar göz veya kulakta ani ve şiddetli, bıçak girer gibi ağrılara neden oluyor. İnsidensi her yıl 100 000 insanda 3 – 5 yeni olgudur. Standart tedavisinde epilepsi ilaçları kullanılır ancak baklofen ve tokainid gibi antiepileptik olmayan ilaçlar da 1970’lerden beri kullanılıyor.

Çalışma özellikleri

Literatürü yaygın olarak taradık ve derleme kriterlerimize uyan, toplam 139 katılımcıyla yapılmış 4 araştırma belirledik. Üç randomize kontrollü araştırmada üç farklı ilaç; tizanidin, tokainid ve pimozid, standart tedavi olan karbamazepinle kıyaslandı. Bu güncellememizde yeni çalışma bulunmadı.

Sonuçlar ve kanıt kalitesi

Düşük kalitede kanıtlara göre tizanidin karbamaezpinden anlamlı ölçüde daha fazla bir fayda sağlamadı.

Tokainid araştırmasının raporlaması ilacın ağrıya faydası olup olmadığını hesaplamamıza izin vermedi ancak bu derlemeye katılmayan araştırmalar bu tedavinin kana ciddi zararlı etkileri olabileceğini gösteriyor.

Pimozidle yan etkiler çok sıktı ancak karbamazepinden daha etkili olduğuna dair düşük kalitede kanıt var.

Düşük kalitede kanıt sağlayan dördüncü bir araştırmada proparakain hidrokloridin göz damlaları anlamlı bir fayda göstermedi.

Trigeminal nevraljide antiepileptik dışı ilaçların anlamlı bir faydasını göstermek için yetersiz randomize kontrollü araştırma kanıtı var. Anti epileptik dışı ilaçların trigeminal nevraljide etkili olup olmadığını kesinleştirmek için iyi tasarımlı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Literatür taramamız 2013 Mayısına kadar güncel.

Kaynak

Zhang J, Yang M, Zhou M, He L, Chen N, Zakrzewska JM. Non-antiepileptic drugs for trigeminal neuralgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD004029. DOI: 10.1002/14651858.CD004029.pub4

Orijinal özet için: Trigeminus Nevralji

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv