Akut Göğüs Enfeksiyonlarında Göğüs Röntgeni

Cochrane derleme özeti

Pnömoni, bronşit ve bronşiyolit gibi akut göğüs enfeksiyonları (Alt solunum yolu enfeksiyonları) dünyada majör ölüm nedenlerinden olup 2030 yılına kadar önde gelen dört ölüm nedeni arasında yer almaları bekleniyor. En çok etkilenen popülasyon grupları 59 ay ve altındaki çocuklar ve 50 yaş üstü erişkinlerdir. Göğüs enfeksiyonu olan hastalarda sıklıkla ateş, öksürük, nefes darlığı ve balgam bulunur. Bu hastalıkların tanı ve tedavisine yardımcı olarak göğüs röntgeni çekilmesi olağandır ve yüksek gelirli ülkelerde yaygın olarak kullanılır. Ancak göğüs röntgeni çekilmesinin, göğüs enfeksiyonu şüpheli hastaların iyileşmesini ne kadar değiştirdiği ile ilgili etkisi değerlendirilmedi.

Derlememiz, bu hastalarda röntgen kullanımının, kullanılmamasına karşı; daha hızlı iyileşenlerin oranı, hastanede daha kısa yatış ve daha az komplikasyon gibi sonuçları iyileştirip iyileştirmediğine odaklandı. Göğüs röntgeninin göğüs enfeksiyonlarının tanısında bir araç olarak kullanımını ya da filmlerin yorumunda doktorlar arasındaki farklılıkları araştırmadık.

Bu derlemeye toplam 2024 hasta arasında yürütülmüş iki araştırma dâhil edildi. 1983 yılında ABD’de yayınlanan araştırmaya sadece erişkinler alındı. 1998 yılında Güney Afrika’da yapılan araştırmaya ise sadece çocuklar alındı. Her ikisi de büyük metropol şehirlerde yürütüldü. Bilgiler eksik olduğundan iki çalışmanın sonuçlarını kombine edemedik. Ancak iki araştırmada da, filminde enfeksiyon belirtisi (infiltrat) olan hasta alt grubu dışında, göğüs enfeksiyonlarında röntgen kullanımı ile ilgili olarak aynı karara varıldı.

Gerek erişkinler gerekse çocuklarda göğüs filmleri iyileşme süresinde anlamlı fark yaratmadı.

Özet olarak, röntgen çekilen ve çekilmeyen gruplar arasında hasta sonuçlarında fark bulunmadı. İki çalışma da röntgenin hasta sonuçlarını iyileştirmediğini göstermekle beraber bu bulgunun tüm popülasyonlar ve kurumlara uygulanabilir olup olmadığı net değildir. Kaynakları fakir ülkelerde sonuçlar farklı olabilir.

Kararlarımız çalışmalarda bilgilerin eksik olmasından ve kayırma hatası risklerinden dolayı sınırlıdır. Çalışmalarda röntgen kullanımının ters etkileri değerlendirilmedi. Her iki çalışmada da kantların kalitesini orta olarak değerlendirdik.

Kaynak

Cao AY, Choy JP, Mohanakrishnan L, Bain RF, van Driel M. Chest radiographs for acute lower respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD009119. DOI: 10.1002/14651858.CD009119.pub2

Orijinal özet için: Göğüs Enfeksiyonu Röntgen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Yorumlar

1. Aytekin Besim

06 Ocak 2014, 9:11 PM

1969 yılında Hacettepede radyoloji asistanlığına başladığım zaman en çok dikkatimi çeken şey çocuklara ne kadar çok ve sık akciğer ve sinüs filmi çekildiğiydi. O tarihlerde röntgen istek belgelerine hastanın şikayetleri ve klinik muayene bulguları düzgün yazıldığı için dikkatimi çeken şey öksüren hele de özellikle gece yattığı zaman öksürüğü artan çocukların çoğunun akciğer filimlerinin normal olduğu buna karşın sinüzitlerinin olduğuydu. Bu çocuklara antibiotik verilmez burunlarına sadece serum fizyolojik damlatılması tavsiye edilirdi. Yine de bu çocuklara genelde bir veya iki hafta sonra muhakkak kontrol filmi istenirdi. Çocukların klinik şikayetleri düzelmiş olmasına rağmen radyolojik bulgular genelde daha sonra iyileşirdi. Ama onlar tedaviye devam ederler, biz de klinisyen arkadaşlarımıza hep takılırdık illa ki filimlerdeki değişiklikleri de mi tedavi etmek mecburiyetindemisiniz diye. Tabii bazan sinüzite ilave akciğerlerde de enfiltratif değişiklikler eşlik ederdi ki bunlara sino-pulmoner enfeksiyon var derdik. O zaman tedaviye antibiyotik de ilave edilirdi. Şimdi düşünüyorum da bu çocuklara bu filimlerin çekilmesi gerçekten de gerekli miydi? Ama elbette de bazan daha ciddi bulgularla da karşılaşmıyor değildik.

derya

07 Ocak 2014, 11:01 AM

Aytekin Hocam değerli yorumunuza çok teşekkürler. Okuya tartışa artık biz de yavaş yavaş daha dikkatli olmayı öğreneceğiz.

2. Gülay Hato Karkın

10 Ocak 2014, 9:09 AM

derya hanım sayenizde bilimsel gelşmeleri takip ediyoruz

derya

23 Ocak 2014, 8:25 PM

Gülay hanım çok teşekkürler. Eleştiri ve katkıya da ihtiyacım var, hatırda tutulmasını rica ederim. Başarılı çalışmalar.

Son Paylaşımlar
Arşiv