Kardiyovasküler Riski Azaltmada Diyet Tavsiyeleri

Cochrane derleme özeti

Diyet, kronik hastalıklar, özellikle kalp hastalıklarının riskinin önemli bir belirleyicisi. Bu derlemede sağlıklı erişkinlere diyette kalıcı iyileşmeler sağlamak için yapılan tavsiyelerin etkilerini değerlendirdik. Diyetteki iyileşmenin kalp hastalığı risk faktörlerini azaltıp azaltmadığı da araştırıldı. Sağlıklı erişkinleri diyet tavsiyesi yapılan ve yapılmayan gruplara randomize eden 44 araştırma bulundu. Müdahale grubuna yapılan diyet iyileştirmeleri büyük ölçüde tuz ve yağ alımını azaltmak ve sebze, meyve ve lif alımını artırmaya odaklıydı. Tavsiyeler, bire bir temas, grup seansları ve yazılı malzeme gibi değişik yollarla yapıldı. Müdahale yoğunlukları da katılımcı başına tek temastan 4 yıl boyunca 50 saatlik danışmanlığa kadar değişkendi. Araştırma devam süreleri üç ayla 4 yıl arasında, medyan izlem süresi 12 aydı.

Kendilerine kalp hastalığı ve kanser riski altında oldukları söylenen insanlarda etkinliğin daha büyük olduğuna dair biraz kanıt bulundu.

Kan basıncı ve total LDL kolesterol düzeyi gibi kalp damar risk faktörlerinde mütevazı iyileşmeler gösterildi. Etkileri cinsiyete göre ayıran araştırmalarda kadınlarda, yağ alımında daha büyük bir azalma eğilimi görüldü ancak bunun total kolesterol düzeyinde daha büyük bir azalma sağlayıp sağlamadığını göstermek için yetersiz kanıt bulundu.

İki araştırmada hastalar araştırma bitiminden sonra 10 – 15 yıl daha izlendi ve kardiyovasküler risk faktörlerindeki faydalı değişimin kalp hastalığı, felç veya kalp krizi insidensinde azalmayla sonuçlanmış olabileceğini gösterildi ancak bunu konfirme etmek için daha fazla kanıt gerekiyor.

Kaynak

Rees K, Dyakova M, Wilson N, Ward K, Thorogood M, Brunner E. Dietary advice for reducing cardiovascular risk. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD002128. DOI: 10.1002/14651858.CD002128.pub5

Orijinal özet için: Kalp Damar İçin Diyet Tavsiyesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv