Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nden Çağrı

Bildiğiniz üzere, Bakanlığımız uzunca bir süredir Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi ile ilgili alternatif arayışlar içindedir. Ne yazık ki bu girişimler ülkemizde aile hekimliği uzmanlık eğitimini daha da geliştirmek yerine onu değersizleştirmeye yol açacak niteliktedir ve birinci basamakta aile hekimliği hizmet kalitesini artırmaktan uzaktır. 2011 yılında yayınlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yalnızca aile hekimliği alanında ve yalnızca sahada çalışan pratisyen aile hekimleri için “yerinden ayrılmadan” “yarı zamanlı” uzmanlık yolu açılmıştır. Anayasa Mahkemesi “mevcut uzmanlık eğitimiyle aynı koşulları karşılamak kaydıyla” bu alternatif yola onay vermiştir.

Geçtiğimiz hafta kabul edilen torba yasa ile de pratisyen aile hekimlerini, yarı zamanlı uzmanlık eğitimine özendirmek ve teşvik etmek amacıyla, bu yolla uzman olacaklara ülkemizde tüm doktorlar ve uzmanlar için zorunlu olan devlet hizmeti yükümlülüğünden muafiyet getirilmiştir. Öğrendiğimiz kadarıyla Bakanlık 2014 yılı içinde bu yerinde ve yarı zamanlı uzmanlık eğitimine başlamayı planlamaktadır. Bunun için aile hekimliği akademisyenleri aranmakta ve toplantılar yapılmaktadır. Geçtiğimiz hafta başında Ankara’da yapılan ve bazı aile hekimliği akademisyenlerinin de davet edildiği toplantıda, siyasi bir karar olan bu alternatif uzmanlık eğitimini uygulamakta kararlı oldukları ifade edilmiştir. Aynı hafta içinde Tıpta Uzmanlık Kurulu toplanmış ve aile hekimliğinde, yerinde yarı zamanlı alternatif uzmanlık eğitimi için kararlar almıştır. Henüz açıklanmayan bu kararların neler olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Tüm bu girişimlerle aile hekimliği uzmanlık eğitimi ve dolayısıyla aile hekimliği değersizleştirilmektedir. Önce yasayla zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılarak büyük bir eşitsizliğe, haksızlığa ve adaletsizliğe yol açılmıştır. Ardından, yalnızca alternatif aile hekimliği uzmanlık eğitimi için Tıpta Uzmanlık Sınavı barajı, tez zorunluluğu, uzmanlık bitirme sınavı kaldırılmaktadır. Uygulama süreci başlarsa bunları, zorunlu rotasyonların yapılmaması ya da yapıldı gösterilmesi izleyecektir. Sonuçta içinde eğitim olmayan bir süreçte “sözüm ona aile hekimliği uzmanları” yetiştirilecektir.

Öncelikle asistanlarımıza seslenmek istiyoruz!

Sizler doğrusunu yapıyorsunuz. Kendinizi geliştirip, aile hekimliğini daha iyi öğrenip halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için kişisel özveride bulunuyorsunuz. Bu çabalarınız ve özveriniz takdire şayandır. Şevkinizi bozmayın, doğru yolda devam edin.

Tüm aile hekimliği akademisyenlerimize, hocalarımıza sesleniyoruz!

Israrlara rağmen yarı zamanlı eğitim için asistan talebinde bulunmayacağınızı belirttiniz, sizlere teşekkür ediyoruz. Yıllardır Dernek olarak, aile hekimliği akademisyenleri olarak normal uzmanlık eğitimi yoluyla yeterli sayıda uzman yetiştirme amacıyla oluşturulmuş farklı modelleri süreç içinde defalarca Bakanlığın dikkatine sunduk. Ancak Bakanlığımız mevcut aile hekimliği uzmanlık eğitimine yeterli destek vermemekte ve “yerinde uzaktan uzmanlık eğitimi” gibi dünyada örneği olmayan bilim dışı denemelerin peşinde koşmaktadır. Sizin de dile getirdiğiniz gibi bu tür ikinci bir uzmanlık yolu, disiplinin altına tünel kazma girişimi kabul edilemez. Hep birlikte bu bilim dışı girişimleri de önlemeyi başaracağız. TAHUD siz akademisyenlerimizin her zaman yanındadır.

Bakanlığımız da, yapmaya çalıştığı denemenin sizin katkınız, emeğiniz olmadan asla gerçekleşemeyeceğini bilmektedir. Yeni ve belirsiz bir maceranın disiplinimize, hekimlerimize ve halkımıza zarar vereceği açıktır. Çabamız bu zararın önlenmesidir. Nasıl yapılacağı belirsiz bir eğitimin sorumluluğunu almayın ve kadro talebinde bulunmayın. Tüm gücünüzle mevcut uzmanlık eğitimimizi daha da geliştirmeye ve asistanlarımızın haklarını savunmaya devam etmenizi; “yerinde, uzaktan, yarı zamanlı” ikinci uzmanlık eğitiminde yer almamanızı ve asistan talep etmemenizi beklemektedir.

Tüm üyelerimize, tüm aile hekimliği uzmanlarına sesleniyoruz!

Bu zorlu dönemde, başta disiplinimizin geleceği genç meslektaşlarımız, asistanlarımız olmak üzere tüm akademisyenlerimize, hocalarımıza destek vermelisiniz. Onlara güç katmalısınız. Disiplinimizin geleceği, birinci basamak hekimliğinin saygınlığının artması, halkımızın daha nitelikli aile hekimliği hizmeti alması hepimizin sorumluluğudur.

Tüm pratisyen aile hekimi meslektaşlarımıza sesleniyoruz!

Çabamız sizlerin hakkı olan daha iyi bir uzmanlık eğitimidir. Sizler, aile hekimliği disiplinini koruma çabamızda ve yaşanan süreçte uğradığımız haksızlığın nedeni değil, tam tersine dayanışacağımız meslektaşlarımızsınız. Aile hekimliği uygulamasında size yüklenen ve yüklenmeye çalışılan yeni angaryalara karşı sunulan bu sözde eğitimi ve uzmanlığı kabul etmeyin. Aile hekimliği uzmanlık eğitimi için anabilim dallarımızda ve kliniklerimizde uygulanmakta olan mevcut uzmanlık eğitimi programımıza gelin. Akademisyenlerimiz ve hocalarımız, tüm diğer tıp disiplinleriyle aynı koşul ve standartlarda ve sonrasında aynı saygınlıkta bir uzmanlık yeterlikleri kazanmanız için sizlere her türlü yardımı ve desteği sağlayacaktır.

Bakanlığımıza seslenmek istiyoruz!

Uygulamak istediğiniz yeni uzmanlık eğitimi yolu, halkımızın ve sağlık sistemimizin hiçbir sorununa çözüm sağlamayacaktır. Aksine, birinci basamakta büyük özverilerle çalışan aile hekimlerimiz arasında ikiliğe, yıllarca sürecek huzursuzluklara ve kırgınlıklara yol açacaktır. Huzursuz bir ortamda sunulan sağlık hizmetlerinin halkımızın aile hekimliğinden memnuniyetini azaltacaktır. Bu nedenle henüz yolun başındayken, gelin bu anlamsız uygulamadan vazgeçin.

Değerli üyelerimiz,

Son olarak şunu bilmenizi istiyoruz ki konuyla ilgili hukuk mücadelemiz devam etmektedir ve sonuna kadar da devam edecektir. 663 sayılı KHK sürecinde Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, mevcut aile hekimliği uzmanlık eğitimi ile aynı koşulları yerine getirmek koşuluyla, yarı zamanlı uzmanlık eğitimine onay verildiği açıkça belirtilmektedir. Zorunlu hizmetten muafiyet getiren yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin bu koşulunu açıkça ihlal etmektedir. Bununla ilgili hukuksal çalışmalarımız sürmektedir ve konunun Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi sağlanacaktır. Keza TUK kararlarıyla getirilecek her eşitsizliğin, farklılığın, ayrımcılığın takipçisi olacağız ve gereken hukuk mücadelesini vereceğiz.

Saygılarımızla…

Son Paylaşımlar