Akıllı Seçimler: Üroloji

Hekimlerin ve hastaların sorgulaması gereken beş şey

1. Prostat kanseri riski düşük erkeklerde rutin kemik sintigrafisi gereksizdir.

Düşük-riskli hastalarda (olağan olarak kabul edilen Amerikan Üroloji Birliği ya da Ulusal Ayrıntılı Kanser Ağı rehberleri gibi tanımlara göre) kemik sintigrafisi ile hastalık teşhis edilmesi muhtemel değildir. Buna uygun olarak, yeni prostat kanseri tanısı konmuş, PSA <20.0 ng/mL ve Gleason skoru 6 veya altında olan hastalarda da, hastanın hikayesi veya klinik muayenesi kemik tutulumu düşündürmedikçe kemik sintigrafisi gereksizdir. Kemiğe yayılım, ilerlemiş lokal hastalıkta veya kemik ya da lenf bezleri gibi çevre dokular içine hızlı ve agresif büyüme ile karakterize yüksek dereceli (grade) hastalıkta çok daha olağandır.

2. Testosteron düzeyi normal erektil disfonksiyonlu erkeklere testosteron yazmayın.

Testosteron tedavisinin cinsel ilgiyi artırdığı gösterilmiş olmakla beraber, erektil işleve, en azından testosteron düzeyi normal erkeklerde ciddi bir etkisi görünmüyor. Bu güne kadarki çalışmalardan sağlanan bilgiler, testosteronu normal erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisindeki etkisini tamamen değerlendirmek için yeterli değildir.

3. Benin prostat hiperplazisi olan hastalar için kreatinin veya üst sistem görüntülemesi istemeyin.

İlk değerlendirme sadece alt üriner sistem belirtileri varlığını gösteriyorsa, eğer semptomlar hastaya ciddi bir sıkıntı vermiyorsa ya da eğer hasta tedavi istemiyorsa, daha ileri değerlendirme önerilmez. Bu gibi hastaların ileride bu durumlarından dolayı ciddi sağlık problemleri yaşamaları muhtemel değildir ve gerekirse yeniden görülebilirler. (Ama hastalar sıklıkla hekime semptomların yeterince rahatsız edici olduğunu söyleyebilir ve tedavi isteyebilirler. Bu durumda bir diğer opsiyon da semptomları değerlendirmek için geçerli bir sorgulama kullanmaktır. Örneğin, eğer hasta Uluslar arası Prostat Semptom Skalasını doldurur ve semptom skoru 8 ya da üzerinde bulunursa, bu “klinik olarak” rahatsız edici olarak değerlendirilir).

4. Başka semptomları olmayan hastalarda PSA yükselmesini antibiyotikle tedavi etmeyin.

Eskiden bir antibiyotik kürünün başlangıçta yükselen PSA’da bir düşüş sağlayabileceği ve prostat biyopsisi ihtiyacını azaltabileceği önerildi; ancak antibiyotiklerin gerçekten de PSA düzeyini düşürdüğünü gösteren klinik çalışma eksiği var. PSA’da düşmenin prostat kanseri yokluğunu göstermeyeceğine de dikkat etmek gerekir. PSA düşmesinden sonra prostat biyopsisini ertelemenin sonuçları hakkında bilgi bulunmuyor.

5. Kriptorşidili çocuklarda ultrason yapmayın.

Ultrasonun fizik muayene ile palpe edilemeyen testisleri lokalize etmekte tanısal performansı düşük bulundu. Çalışmalar ultrason kullanıldığında testisleri lokalize etme ihtimalinin küçük olduğunu gösterdi ve negatif ultrason sonucundan sonra testislerin var olma şansı yüksek. Ayrıca ultrason sonuçlarını çevre dokuların varlığı ve karında mevcut barsak gazı bozuyor.

Bu maddeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.

Orijinal yazı için: Üroloji

Son Paylaşımlar
Arşiv