Alt Poldeki Böbrek Taşlarında ESWL Tedavisinden Sonra Perküsyon, Diürez Ve İnversiyon

Cochrane derleme özeti

Alt poldeki böbrek taşlarının etkin tedavisi zordur. Alt polde böbrek taşı olan hastaların çoğuna çok dalgası tedavisiyle taşları kırılarak yapılır. Bazı olgularda kırık parçaları yerinde kalabilir ve giderilmeleri güçtür. Şok dalgası tedavisinden sonra alt polde kalan parçaların atılması için daha iyi teknikler gerekiyor.

Perküsyon, diürez (idrara çıkarma) ve hastayı çevirmenin (inversiyon) etki ve güvenliğini araştıran 2 küçük araştırma bulduk.

Bulunan kanıtlar, perküsyon, diürez ve inversiyon tedavisinin alt pol taşlarının atılmasına fayda sağladığını gösterse de bunlar çok sınırlı ve orta kalitede. Bu sonuçların konfirmasyonu için bu tedavileri değerlendiren daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Liu L, Li Q, Wei Q, Liu Z, Xu Y. Percussion, diuresis, and inversion therapy for the passage of lower pole kidney stones following shock wave lithotripsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD008569. DOI: 10.1002/14651858.CD008569.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Taşı Perküsyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv