Ortak Safra Kanalı Taşlarında Endoskopik Ya da Cerrahi Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Safra taşları genel popülasyonda olağan görülen bir problemdir ve sıklıkla ağrı ve safra kesesinde enfeksiyon gibi sorunlara yol açar. Taşlar bazen kese dışına kayar ve barsakla kese arasındaki kanalda kalır. Kanaldan barsağa safra akışını engelleyerek ağrı, sarılık ve bazen enfeksiyona (kolanjit) neden olur. Safra taşı için kolesistektomi yapılan hastaların %10 – 18’inde ortak safra kanalı taşları bulunur.

Tedavide kanaldaki taşların yanı sıra safra kesesi de çıkarılır. Bu birkaç yolla yapılır. Geçmişteki ameliyatlarla karında tek bir insizyon yapılarak kese çıkarılırdı (açık kolesistektomi). Yenilerde safra kesesinin çıkarılmasında en olağan kullanılan yol laparoskopik kolesistektomidir. Ortak safra kanalında takılan taşlar da aynı ameliyatta çıkarılır. Buna alternatif olarak ağızdan sokulan bir endoskopla barsağa girilir ve kanaldaki taşlar çıkarılır. Bu derleme bu taşların çıkarılmasında hangi yöntemin en güvenli ve etkili olduğu sorusunu cevap vermeyi amaçlıyor. Ortak safra kanalı taşlarının kolesistektomi ameliyatı esnasında tek seansta çıkarılması ya da ameliyattan önce ya da sonra ayrıca yapılması anlamında açık ameliyat ya da laparoskopik ameliyat endoskopiyle kıyaslandı.

Derleme sorusu

Literatürdeki randomize kontrollü araştırma sonuçlarını analiz ettik ve bu prosedürlerin fayda ve zararlarını değerlendirdik.

Kanıt kalitesi

Toplam 1758 katılımcıyla yapılan 16 araştırma belirledik. Tüm çalışmalarda kayırma hatası riski yüksekti. Hatalı sonuçlara vardırabilecek sistematik hata (çalışma kusurları) ve rastgele hata (katılımcı azlığı) riskleri nedeniyle genel kanıt kalitesi orta düzeydedir.

Anahtar sonuçlar

Safra kesesi ve taşları çıkarmak için yapılan açık ameliyatın endoskopi kadar güvenli hatta taşları temizlemede bu teknikten daha başarılı olabildiğini gösteriyor.

Safra kesesi ve taşları çıkarmak için yapılan laparoskopik ameliyat da endoskopik teknik kadar güvenli ve etkili görünüyor.

Sunulan bulguları onaylamak ya da reddetmek için sistematik ve rastgele hata riski düşük daha fazla randomize klinik araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Dasari BVM, Tan C, Gurusamy K, Martin DJ, Kirk G, McKie L, Diamond T, Taylor MA. Surgical versus endoscopic treatment of bile duct stones. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD003327. DOI: 10.1002/14651858.CD003327.pub4

Orijinal özet için: Safra Taşı Endoskopik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv