Hepatosellüler Kanser Tedavisinde Radyofrekansla Ablasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğer kanseri dünyada en sık görülen kanserler arasında beşinci sırada geliyor. Hastaların çoğunluğunda hepatosellüler kanser ileri aşamalarda teşhis edilir ve çoğunda sirozla birliktedir. Halen hepatosellüler kanserli hastalar için tıbbi şifa bulunmuyor ve tedavi tümörün büyümesini yavaşlatmayı hedefliyor. Yüksek gelirli ülkelerde hastaların %30 kadarında daha olumlu erken hepatosellüler kanser bulunur. Günümüzde bu hastalarda potansiyel olarak şifa verici tedaviler olarak perkütan ablasyon teknikleri (kanserin ısı, soğuk veya etanol gibi kimyasal maddelerle tahribi), cerrahi çıkarma ve karaciğer nakli düşünülür. Radyofrekansla (termal) ablasyon şimdiye kadar en çok çalışılan perkütan müdahaledir. Ciltten geçirilerek (perkütan) yerleştirilen problarla verilen alternatif eletrik akımıyla ısı uygulanır.

Çalışma özellikleri

Hepatosellüler kanserde RFA’nın rolünü aydınlatmak ve fayda ve zararlarını tedavi yapılmamasına, sahte tedaviye ya da diğer tedavilere karşı kıyaslamak için tıbbi literatürdeki randomize kontrollü çalışmaları aradık. Kanıtlar 2013 Eylülüne kadar güncel.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

RFA’yı müdahale yapılmaması, plasebo, kemoterapi veya karaciğer nakline karşı kıyaslayan araştırma bulamadık.

Karaciğer rezeksiyonunun RFA’ya göre genel sürvi, olaysız sürvi ve ilerlemeyle ilgili daha iyi sonuçlar sağladığını gösteren toplam 578 katılımcıyla yapılmış ve kayırma hatası riski düşük 2 araştırmadan orta kaliteli kanıt bulduk. Ancak rezeksiyon daha invazif bir prosedür olduğundan RFA’ya kıyasla bu tedavide büyük komplikasyon riski 8 kat daha fazla.

Orta kalitede kanıtlar RFA’nın perkütan etanol enjeksiyonu (PEE) ve perkütan asetik asit enjeksiyonuna (PAE) kıyasla sürviyi uzattığı ve nüksleri azalttığını gösterdi. Bu sonuç toplam 1088 katılımcıyla yapılan 6 randomize kontrollü araştırmanın verilerine dayanıyor. Bazı hastalarda ateş, döküntü ve ağrı gibi yan etkiler görüldü. Bunlar her iki tedavi, grubunda da eşit sıklıktaydı.

Sürvide %20 rölatif risk azalması kararında varmak için gereken hasta sayısını hesapladık. PEE veya PAE’ye karşı RFA veya rezeksiyona karşı RFA kıyaslamalarında araştırmalara alınan katılımcı sayısının geçerli kararlara varmak için çok düşük olduğu bulundu. Diğer müdahale teknikleri veya kombinasyon yaklaşımlarına karşı RFA kıyaslamasından sağlam sonuçlar çıkarılamıyor. Tek araştırmalardan sağlanan bilgiler sınırlı. Kayırma hatası ve tesadüfi hata riski düşük randomize klinik araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Weis S, Franke A, Mössner J, Jakobsen JC, Schoppmeyer K. Radiofrequency (thermal) ablation versus no intervention or other interventions for hepatocellular carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD003046. DOI: 10.1002/14651858.CD003046.pub3

Orijinal özet için: KC Kanserinde RF Ablasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv