Retinitis Pigmentoza’da A Vitamini Ve Balık Yağı Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Retinitis pigmentoza hastalarında görme kaybının ilerlemesini yavaşlatmada A vitamini ve balık yağının ne kadar işe yaradığı ve güvenli olup olmadığını araştırdık.

Arka plan

Retinitis pigmentoza (RP) tedrici ancak ilerleyici görme kaybına neden olan bir grup kalıtsal göz hastalığını ifade eder. RP hastaları az ışıklı ortamlarda görme güçlüğü çeker, periferik görme bozulur (tünelden görmeye kadar gidiş potansiyeli taşır) ve çoğu hasta tedricen görme özürlü haline gelir. RP periferik görme bozukluğunu yakalayan görme alanı testi ve göze elektrotlarla verilen ışık flaşlarına gözün cevabını ölçerek ilerlemeyi belirleyen elektro-retinografiyle teşhis edilir.

Çalışma özellikleri

ABD ve Kanada’da yapılan 3 klinik araştırma belirledik. Çalışmalara 4 – 55 yaşlar arasında değişen 866 katılımcı alındı, hastalar tedaviden sonra ortalama 4 yıl izlendi. Bir çalışmada balık yağı ekstresi (dokosaheksaenoik asit, DHA, günde 400 mg) plaseboya karşı kıyaslandı. İkinci çalışmada A vitamini (günde 15000 IU) E vitaminine (günde 400 IU) ve çok düşük doz A ve E vitaminine karşı kıyaslandı. Üçüncü çalışma günde 1200 mg DHA + günde 15000IU A vitamini sade 15000 IU A vitaminine karşı kıyaslandı. Kanıtlar 3013 Ağustosuna kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Tüm çalışmalarda izleyen sonuç ölçütleri değerlendirildi: Görme alanında kötüleşme, görme keskinliğinde kötüleşme ve elektroretinografi sonuçlarında kötüleşme.

Genel olarak balık yağları (DHA) ile birlikte ya da olmadan A vitamini alan katılımcıların plasebo alanlarla kıyaslanması bu sonuç ölçütlerinde bir fark göstermedi. Bu, yüksek doz A vitamini ya da balık yağı kullanımının RP hastalarında ilerleyici görme kaybını anlamlı derecede yavaşlatmadığı anlamına geliyor. Çalışmalardan hiçbirinde A vitamini ya da balık yağından kaynaklanan bir sistemik ters olay raporlanmadı. Ancak yüksek doz A vitamininin uzun vadeli ters etkileri bilinmiyor.

Kanıt kalitesi

Araştırmalar iyi tasarlanmış ve yürütülmüş görünüyor, bu nedenle derlenen tüm çalışmalarda kalitenin iyi olduğu kararına vardık.

Kaynak

Rayapudi S, Schwartz SG, Wang X, Chavis P. Vitamin A and fish oils for retinitis pigmentosa. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD008428. DOI: 10.1002/14651858.CD008428.pub2

Orijinal özet için: Retinitis Pigmentoza Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv