İlaca Dirençli Parsiyel Epilepside Zonisamidle Ek Tedavi

Cochrane derleme özeti

Başka anti-epileptikle kombine zonisamid kullanımı nöbetleri azaltabiliyor ancak bazı ters etkileri var.

Epilepsili hastaların %70 kadarında anti-epileptik ilaç tedavisiyle nöbetler kaybolur. Kalan %30 hasta anti-epileptik ilaçlara dirençli olabilir ve nöbetleri sürer. Eski ilaçlar herkeste nöbetleri önlemez ve ters etkileri olabiliyor. Eski ilaçlara dirençli bu hastaları tedavi etmek ve ters etkileri sınırlamak için yeni ilaçlar geliştirildi. Bu ilaçlar doğrudan ya da ek tedavi olarak kullanılabiliyor. Zonisamid ek tedavi olarak kullanılır.

12 Şubat 2013 tarihinde veri tabanı taraması yapıldı. Toplam 949 parsiyel epilepsili hastayla yapılan 5 araştırma bulundu. Bu araştırmalarda zonisamid 12 hafta süreyle plaseboya karşı randomize olarak kıyaslandı.

Araştırmalardan sağlanan tüm kanıtlar değerlendirildiğinde, derlememizde ilaca dirençli parsiyel epilepsili hastaların tedavisine zonisamid eklendiğinde nöbet sıklığının anlamlı derecede azaldığı bulundu. 30 – 500 mg/gün zonisamidle tedavi edilen hastalarda nöbetlerin sıklığında en az %50 azalma ihtimali plaseboya kıyasla iki kat fazlaydı.

Ancak olağan tedaviye zonisamid eklenmesiyle birlikte ataksi, uyuklama, ajitasyon ve anoreksi gibi ters etkilerde artış görüldü.

Araştırmalar kayırma hatası ve kalite açısından değerlendirildi ve kanıt kalitesine yüksek değer biçildi. Ancak zonisamid dozunu araştırmaya odaklı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Carmichael K, Pulman J, Lakhan S, Parikh P, Marson AG. Zonisamide add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD001416. DOI: 10.1002/14651858.CD001416.pub3

Orijinal özet için: Epilepside Zonisamid Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv