İnsizyonel Fıtık Ameliyatında Dren

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

İnsizyonel fıtıklar (herni), karın ameliyatı sonrası kesi yerinde karın duvarının kapanmasındaki yetersizlik sonucu oluşur. Bu durumda barsaklar kalan boşluktan dışarı çıkıntı yapar. Herniler ikinci bir ameliyatla tedavi edilir ve ameliyattan sonra bölgedeki fazla sıvıyı gidermek için dren yerleştirmesi yaygın bir uygulamadır. Bu drenlerin yara iyileşmesine yardımcı olup olmadığı bilinmiyor. Drenler enfeksiyon, riskinde artma, ağrı ve ameliyat sonrası hastane kalış süresinde uzama gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İnsizyonel herni tamirinden sonra drenlerin yara iyileşmesine yardımcı veya engel olup olmadığını görmek için tüm mevcut çalışma kanıtlarını gözden geçirdik.

Bu derlemede dren konan hastaları dren kullanılmayanlarla karşılaştıran herhangi bir araştırma bulamadık. İki tip dreni birbirine karşı karşılaştıran bir çalışma bulduk ve her iki dren modeli de oldukça benzer performans gösterdi. İnsizyonel herni tamiratı esnasında yerleştirilen drenlerin faydalı ya da faydasız olduğu sorusuna cevap vermek için daha başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Allen VB. Wound drains after incisional hernia repair. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD005570. DOI: 10.1002/14651858.CD005570.pub4

Orijinal özet için: Hernide Postop Dren

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar
Arşiv