Felç Veya Geçici İskemik Atak Yaşamış Kişilerde Felç ve Diğer Vasküler Olayların Tekrarını Önleyici

Cochrane derleme özeti

Soru

Felç ya da geçici iskemik atak yaşamış hastalarda, felç ve ilişkili vasküler olayların sekonder korumasında PPAR- γ agonistlerinin etkinlik ve güvenliğini plaseboya karşı değerlendirmek istedik.

Arka plan

Proksizom proliferatörüyle aktive olan reseptör gamma (PPAR-γ) agonistleri, insan vücudunda insülinin işlevini iyileştiren ilaçlardır. Erişkin tipi diyabette (tip 2 diyabet) tedavisinde yaygın olarak kullanılırlar. Ayrıca felç risk faktörü olan hiperlipidemi ve ateroskleroza karşı da koruma sağlayabilirler.

Çalışma karakteristikleri

2013 Ekimine kadar yapılmış dört çalışma belirlendi. Bu çalışmalara 1163 katılımcı dahil edildi. Üç çalışmada pioglitazon, birinde rosiglitazon değerlendirildi. Üç çalışmaya diyabet geçmişi olmayan hastalar, birine sadece diyabetliler alındı.

Ana sonuçlar

PPAR-γ agonistleri tekrarlayan felçleri ve başka vasküler olayları plaseboya kıyasla azalttı, insülin duyarlılığını (vücudun insüline cevabını) iyileştirdi ve karotis plaklarını stabilize etti. İlaçlar aynı zamanda iyi tolere edilir göründü.

Kanıt kalitesi

Derleme sonucunda varılan kararlar, çalışma sayısının azlığı ve derlenen bazı çalışmalarda kalitenin sınırlı olması göz önüne alınarak dikkatle yorumlanmalıdır. Daha çok sayıda, büyük örnekli, çift-kör randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Liu J, Wang L. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonists for preventing recurrent stroke and other vascular events in patients with stroke or transient ischaemic attack. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD010693. DOI: 10.1002/14651858.CD010693.pub2

Orijinal kaynak için: Pioglitazon

Tam Metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv