Kronik İltihabi Demiyelinizan Poliradikülonöropati Hastalarında İntravenöz İmmün Globulin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme kronik iltihabi demiyelinizan poliradikülonöropati (KİDP) hastalarında intravenöz immün globulin (İVİG) tedavisinin etkisine dair randomize araştırma kanıtlarını değerlendirmek için yapıldı.

Arka plan

KİDP’da sinirlerde felce neden olan iltihaplanma olur. Muhtemel neden vücudun kendi sinirlerine saldırmasıdır. KİDP malûliyetin ilerlemesini önlemek için genellikle uzun vadeli tedavi gerektirir. Birinci seçenek tedaviyle ilgili çok tartışma var. Bir seçenek de insan bağış kanından sağlanan ve damar içi (İV) yolla verilen immünglobulindir. Steroid ilaçlar ve plazma değişimi de etkili olarak bilinir.

Çalışma özellikleri

Toplam 332 KİDP hastasıyla yapılan 8 randomize kontrollü araştırma derlendi. Çalışmalarda İVİG plaseboyla, plazma değişimiyle veya steroid ilaçlarla kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

5 araştırmanın birleşik olarak İVİG’in malûliyeti plasebodan daha fazla iyileştirdiğini bulduk. Sonuçlar bir hastanın iyileşmesi için 3 hastanın tedavi edilmesi gerektiğini gösterdi.

İVİG’i diğer tedavilerle kıyaslayan üç çalışmada İVİG sonuçları plazma değişimine, oral prednizolona veya damar içi verilen metilprednizolona benzerdi. Kanıtlar orta veya yüksek kalitedeydi.

Bu derlemede İVİG alan hastaların yarı kadarında hafif ve kısa süren yan etkiler görüldü. İVİG tedavi alanların %6’sında ciddi yan etkiler görüldü bu da plazma değişimi ya da steroidlerle benzer orandaydı.

Her araştırmada iyileşme kendine göre tanımlandı ve farklı ölçüm skalaları kullanıldı, bu nedenle bunları KİDP hastalarının klinik durumundaki değişimlerle ilişkilendirmek güç.

Sadece İVİG’i plaseboyla kıyaslayan bir çalışmada 24 haftayı ve muhtemelen 48 haftayı geçen izlem yapıldı. İVİG’in uzun vadeli faydalarını ve yan etkilerini başka tedavilerle kıyaslamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Araştırma yayınları için en son tarama 2012 Aralığında yapıldı ve derleme bir yeni araştırma eklenerek güncellendi.

Kaynak

Eftimov F, Winer JB, Vermeulen M, de Haan R, van Schaik IN. Intravenous immunoglobulin for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD001797. DOI: 10.1002/14651858.CD001797.pub3

Orijinal özet için: Poli-radikülo-nöropati Tedavisi http://www.cochrane.org/CD001797/NEUROMUSC_intravenous-immunoglobulin-for-people-with-chronic-inflammatory-demyelinating-polyradiculoneuropathy

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin https://doi.org/10.1002/14651858.CD001797.pub3

Etiketler:

Son Paylaşımlar