Alevlenen Durulan Multipl Sklerozda İnterferon Beta’ya Muhtemel Bir Alternatif Tedavi Olarak Daklizu

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Daklizumab gibi monoklonal antikorlar multipl skleroz (MS) hastalarında interferon beta tedavisine muhtemel bir alternatif immünoterapi olabilir. Bu derleme 2010 yılında yayınlanan ve 2012 yılında güncellenen orjinalin yeni güncellemesidir. Alevlenen durulan MS’te iyileşme sağlamak için tek başlına ya da başka tedavilerle kombine olarak daklizumabın etkinlik ve güvenliği araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Etkinliği test etmek için malûliyette değişim ve yeni nüks görülen hasta oranını, güvenliği test etmek için de herhangi bir ters olay görülen hasta sayısına bakıldı. Bilimsel veri tabanlarında yayınlanmış randomize kontrollü çalışmalar arandı. Kanıtlar 2013 Mayısına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Derleme kriterlerimize uyan, 18 – 65 yaşlar arasındaki erkek ve kadın toplam 851 katılımcıyla yapılmış 2 araştırma bulduk. Çalışmalara Facet Biotech/Biogen Idec ve Biogen Idec/AbbVie Biotherapeutics Inc tarafından fon sağlandı. Sonuçlar daklizumabın etkisine dair yetersiz kanıt sağladı ve başka çalışmalar yapılması gerekiyor. Bir araştırma halen sürüyor. Daklizumab genellikle iyi tolere edildi, en sık yan etki olarak tümü de standart tedavilerle iyileşen enfeksiyonlar görüldü. Daha net sonuçlar almak için izlem süresinin daha uzun olması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Her iki çalışmaya da yüksek kaliteli olarak değer biçtik.

Kaynak

Liu J, Wang L, Zhan S, Xia Y. Daclizumab for relapsing remitting multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD008127. DOI: 10.1002/14651858.CD008127.pub4

Orijinal özet için: MS’te Daklizumab Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv