Spinal ve Epidural Anestezinin Peri-operatif Ölüm, Miyokart Enfarktüsü ve Pnömoni Üzerine Etkileri:

Cochrane derleme özeti

Yazarların kararı

Cerrahi girişim yapılan kardiyak riski orta-yüksek arası hastalarda genel anesteziye kıyasla santral nöroaksiyel blok, 0-30 gün arasındaki mortaliteyi düşürebiliyor. Daha fazla araştırma gerekiyor.

Epidural ve spinal anesteziler, cerrahi uygulanan bölgeden beyne ağrılı uyaran geçişini spinal seviyede bloke eden anestezi teknikleridir. Cerrahın alt karın (göbek altı) bölgelerinde girişim uygulamasına imkan sağlarlar. Bu genel bakışta, epidural ve spinallerin genel anestezi yerine kullanılan ya da genel anesteziye, bu yöntem esnasında gereken kas gevşeticiler ve narkotiklerin miktarını azaltmak için eklenen bir metot olarak kıyaslayan dokuz Cochrane derlemesindeki randomize kontrollü araştırmalar özetlendi. Bu tip cerrahi girişimler arasında sezaryen, abdominal cerrahi, kalça kırığı tamiri, kalça ve diz protezi uygulama ve bacakta dolaşım iyileştirici girişimler bulunuyor.

Genel anestezi yerine epidural veya spinaller kullanıldığında girişim esnasında ya da izleyen 30 gün içinde ölümler yaklaşık %29 azaldı (20 çalışma, 3006 katılımcı).

Pnömoni gelişim riski de %55 azaldı (5 çalışma, 400 katılımcı).

Ancak miyokart enfarktüsü gelişim riski her iki teknikte de aynı bulundu (6 çalışma, 849 katılımcı).

Epiduraller (ve daha seyrek olarak spinaller) genel anestezi kullanıldığında gereken diğer ilaçların miktarını azaltmak için kullanıldığında, cerrahi esnasında veya izleyen 30 gün içinde ölüm riski aynı bulundu (18 çalışma, 3228 katılımcı).

MI gelişim riskinde de bir fark belirlenmedi (8 çalışma 1580 katılımcı).

Pnömoni gelişim riski ise, muhtemel eksik çalışmalar için bir düzeltme yapıldığında yaklaşık %30 azaldı (9 çalışma, 2443 katılımcı).

Bu çalışmalarda epidural veya spinal kullanımından dolayı ciddi yan etki (nöbetler, kardiyak arest, bir aydan uzun süren sinir hasarı ya da enfeksiyon) bildirilmedi.

Çalışmaların yapılış şekli ile ilgili bazı kusurlar nedeni ile, yapılan altı kıyaslamanın tümü için de kanıt kalitesi orta olarak değerlendirildi. Bu nedenle yapılacak daha fazla araştırmanın bu çalışmalara güvenimiz üzerinde önemli bir etki göstermesi ve hatta bu sonuçları değiştirmesi ihtimali var.

Kaynak

Guay J, Choi P, Suresh S, Albert N, Kopp S, Pace N. Neuraxial blockade for the prevention of postoperative mortality and major morbidity: an overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD010108. DOI: 10.1002/14651858.CD010108.pub2

Orijinal yazı için: Epidural ve Spinal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv