Depresyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Sigara Bırakmada Yardımcı Olur mu?

Cochrane derleme özeti

Bupropiyon ve nortriptilin uzun vadede sigara bırakmaya yardım eder görünüyor.

Kanıtlar ilki için kaliteli, ikincisi için orta kalitede.

Her birine ait yan etkiler nadiren ciddi veya tedavinin kesilmesini gerektiriyor. 50 Araştırmanın derlemesi.

Arka plan ve derleme sorusu

Depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaç ve suplementler, sigarayı bırakmaya çalışan insanlara da yararı olup olmadığını görmek için denendi. İki antidepresan ilaç bupropiyon (Zyban) ve nortriptilin, bazen sigara bırakırken yardımcı olarak yazılıyor. Bu derleme antidepresanların 6 ay ve sonrasında sigarayı başarı ile bırakma ihtimalini artırıp artırmadığını ve bu ilaçları kullanmanın güvenliğini belirlemek için düzenlendi.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2013 Temmuzuna kadar günceldir. Bu derlemeye 24 yeni çalışma alınarak toplam 90 çalışma derlendi. Çalışmalara sigara içmiş ve yakında sigarayı bırakmış insanlar dahil edildi. 65 çalışma, Zyban adı altında sigara bırakma ilacı olarak lisans almış bupropiyonla yapıldı. On çalışmada da sigara bırakma için özel lisansı bulunmayan bir trisiklik antidepresan olan nortriptilin kullanıldı. Derlemeye sadece uzun vadeli sigara bırakmayı (sigaranın çalışma başlangıcından sonra 6 ay veya daha uzun süre bırakıp bırakılmadığı) ölçen çalışmalar dâhil edildi.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

Sigara bırakmada bupropiyon çalışmaları, bırakma girişiminin en erken 6. ayda başarılı olma ihtimalinin arttığına dair yüksek kalitede kanıt gösterdi. (44 araştırma 13 000’den fazla katılımcı).

Bupropiyon, uykusuzluk, ağız kuruluğu bulantı ve nadiren (1/1000) nöbet ve muhtemelen psikiyatrik problemler gibi yan etkiler gösterdi. Ancak bu sonuncusu belirsizdir.

Yine bir antidepresan, amitriptilinin de bırakma oranlarını artırdığına dair, çalışma sayısı ve katılımcıların azlığı ile sınırlı orta kalite kanıt bulunuyor (6 çalışma 975 katılımcı).

Bu ilacın yan etkileri arasında ağız kuruluğu, kabızlık, bulantı ve sedasyon bulunuyor ve doz aşımında tehlikeli olabiliyor.

Selektif SRI inhibitörü antidepresanlar (örneğin fluoksetin), MAO inhibitörü antidepresanlar (örneğin selegilin) ve venlafaksin’in; bitkisel tedavi St. John’s wort’un ve antidepresan özellikleri olduğu düşünülen diyet suplementi S-adenozil L metiyonin’in (SAMe) sigara bırakmaya yardımı olduğu gösterilmedi.

Tartışma ve yorum

Bupropiyon ve nortriptilin’in işlev görme yolu tamamen anlaşılmış değildir. Her ikisi de, depresyon öyküsü olsun-olmasın ya da sigara bıraktıklarında depresif belirtiler göstersin ya da göstermesin insanlara sigara bırakmada yardımcı görünüyor. Bupropiyon veya nortriptilin kullanımı ile sigara bırakma ihtimali NRT’ye benzer, ancak bupropiyon kullanımı ile sigara bırakma ihtimali vareniklin kullanarak bırakmadan daha düşük görünüyor

Kaynak

Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J, Cahill K, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD000031. DOI: 10.1002/14651858.CD000031.pub4

Orijinal kaynak için: Antidepresan ve Sigara Bırakma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv