Çocuklarda Atopik Ekzema İçin Psikolojik Ve Eğitsel Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Atopik ekzema kaşıntılı iltihabi bir cilt hastalığı olup hasta çocukların, aileleri ve bakıcılarnın yaşam kalitesini etkiler. Dünya çapında büyük ve artan sayıda çocuğu etkiliyor. Ekzema bakımında kullanılan ilaç tedavilerini tamamlamak için psikolojik ve eğitsel yaklaşımlar kullanıldı. Bunlar arasında kaşıntı ve kaşımayı ya da uyku bozukluğunun tedavisinde basit psikolojik teknikler var. Eğitsel müdahaleler kişilere ya da gruplara hastane ya da toplum kurumlarında hemşireler ya da uzman ekiplerce verilir. Ancak bu yaklaşımların etkisi sistematik olarak ölçülmedi.

Bu güncellemeye 5’i yeni olmak üzere toplam 10 araştırma dahil edildi.

9 araştırma eğitsel ve baskın olarak ebeveyne odaklıydı, toplam 2003 katılımcı alındı; son çalışma çocuk odaklı olup 44 katılımcıyla yapıldı.

Bu derlemenin ana bulgusu olarak; çocukluk ekzemasında ilaç tedavilerinin yanı sıra kullanılan eğitimsel ve psikolojik yaklaşımların etkisi hakkında sadece sınırlı araştırma kanıtı bulunduğu gösterildi.

Derlenen çalışmalarda tek 15 dakikalık konsültasyondan ebeveyn gruplarına 12 saatlik bir dönem içinde verilen kapsamlı bir seri seans eğitime kadar çeşitli müdahaleler yapıldı. Kullanılan müdahalelerin ayrıntıları ve eğitsel teorik temel genel olarak yetersiz tarif edildi. Çalışmalarda kullanılan sonuç ölçütleri değişkendi.

Bu derlemede kesin kararlar çıkarmak mümkün olmasa da eğitimsel müdahaleler kullanılan birkaç çalışma hem ekzema şiddetinde ve çocuklar ve ailelerin yaşam kalitesinde iyileşmeler gösterdi. Özellikle iki çalışma umut vericiydi. Bir büyük çalışmada (n=992) hastane ortamında multidisipliner grup eğitimi müdahalesi kullanıldı ve hastalık şiddetinde ve yaşam kalitesinde alçak gönüllü iyileşmeler gösterdi.

Psikolojik yaklaşımlar kullanılan bir çalışma da relaksasyon metotlarının ekzema şiddetini sadece tartışma müdahalesine kıyasla azalttığını gösterdi.

Bu konu hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Araştırmalarda önceliğin sağlık personelinin ebeveyni ekip halinde ye da tek başına hemşirelerle eğitmesinin mali etkinliğine verilmesi gerekir. Ayrıca tek başına kendi kendine yardımla kıyaslama yapılması gerekiyor. Etkiyi değerlendirmek için en uygun zaman da düşünülmeli.

Kaynak

Ersser SJ, Cowdell F, Latter S, Gardiner E, Flohr C, Thompson A, Jackson K, Farasat H, Ware F, Drury A. Psychological and educational interventions for atopic eczema in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD004054. DOI: 10.1002/14651858.CD004054.pub3

Orijinal özet için: Atopik Ekzemada Eğitim

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv