Ağrılı Nöropati, Kronik Ağrı Ve Fibromiyalji Tedavisinde Duloksetin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Duloksetin nöropatik ağrı ve fibromiyalji ağrısının tedavisinde fayda sağlar mı?

Arka plan

Duloksetin deprasyon ve sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisinde kullanılan bir ilaç olup aynı zamanda belirli tipte ağrılarda da faydalı olabiliyor. Beyne ağrı bilgisi ileten sinirler hasara uğradığında kendiliğinden ağrı hissedilebilir. Bu hasar omurilik dışı sinirlerde olduğunda periferik nöropati olarak adlandırılır. Bir diğer tip ağrı olan noziseptif ağrı ise sinirin başka dokulardan kaynaklanan ağrıyı iletmesidir. Bazı ağrıların ise kaynağı belirsizdir, âşikar bir sinir ya da doku hasarı olmadan görülür. Bu tip ağrıya örnek fibromiyalji ağrısıdır. Bu derlemede duloksetinin ağrılı nöropatiye ve her çeşit kronik ağrıya karşı sağladığı fayda ve zararlarını değerlendirmeyi hedefledik.

Çalışma özellikleri

Yayınlanmış tüm tıbbi literatürü taradık ve toplam 6407 katılımcıyla yürütülen, bu derlemeye alınmaya yeterli kalitede 18 araştırma bulduk. 8 çalışmada duloksetinin ağrılı diyabetik nöropatide ve 6’sında fibromiyaljideki etkisi test edildi. 3 araştırmada depresyona eşlik eden fiziksel belirtiler ve 1 küçük çalışmada da omurilik hastalıkları ve felçlerden kaynaklanan ağrıda (santral ağrı) duloksetin araştırıldı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Duloksetinin olağan kullanılan dozu 60 mg. Bu dozda duloksetinin hem ağrılı diyabetik periferik nöropatide hem de fibromiyaljide ağrıyı azalttığına dair orta kalitede kanıt bulundu. Diyabetik periferik nöropati ağrısında, günde 60 mg duloksetinle %50 ya da daha fazla iyileşme ihtimali plaseboya göre 1,5 kattan biraz fazlaydı. Başka bir yolla ifade edilirse; bir hastada %50 ya da daha iyi bir cevap sağlamak için 5 kişinin duloksetin alması gerekir.

Fibromiyaljideki etki benzerdi, ancak bir hastada %50 veya daha fazla iyileşme sağlamak için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı 8’di.

Bir tek çalışmanın sonuçlarına dayanarak 20 mg dozun etkili olup olmadığını belirlemek mümkün olmadı ve 120 mg doz 60 mg’dan daha etkili değildi.

Diyabetik nöropatide bu kararları çıkarmak için yeterli araştırma olduğunu hesapladık ve daha fazla araştırma gerekmiyor. Fibromiyaljide ve depresyona eşlik eden ağrılı durumlarda duloksetinin etkinliğine dair ikna edici beyanlarda bulunabilmek için daha fazla araştırma gerekir.

Duloksetin alan hastaların çoğunda en azından bir yan etki yaşaması beklenir. Bunlar çoğunlukla küçük yan etkilerdir ve en sık görülenler arasında mide bulantısı, uykusuzluk ya da aşırı uyku, baş ağrısı, ağız kuruluğu, kabızlık ve sersemlik hissi bulunur. Yan etkiler nedeniyle yaklaşık 6 hastadan biri duloksetin kullanımını bıraktı. İlacın neden olduğu ciddi problemler çok nadirdi.

Duloksetin nöropatik ağrı ve fibromiyalji tedavisinde faydalı olmakla beraber bu ilacı başka antidepresanlarla hangisinin daha iyi olduğunu anlamak için kıyaslayan araştırma kanıtı az.

Duloksetinin diyabetik nöropati nedenli ağrı ve muhtemelen fibromiyalji tedavisinde faydalı olduğu kararına vardık.

Bu derlemedeki bilgiler en son araştırma tarihimiz olan 2013 Kasımına kadar günceldir.

Kaynak

Lunn MPT, Hughes RAC, Wiffen PJ. Duloxetine for treating painful neuropathy, chronic pain or fibromyalgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD007115. DOI: 10.1002/14651858.CD007115.pub3

Orijinal özet için: Nöropati Duloksetin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar