Çocuk Ve Erişkinlerde Kronik Astım Tedavisinde Omalizumab

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Astımlı hastalarda plaseboya kıyasla omalizumabın etkisine dair kanıtları gözden geçirdik. Derlememiz bu ilacın astımlı çocuk ve erişkinlerde faydalı ve güvenli bir tedavi olup olmadığına odaklandı.

Arka plan

Astım dünyada milyonlarca insanı etkileyen bir solunum hastalığı. Birçok astımlıda hastalığın önemli bir parçasının allerji olabileceği düşünülür. Omalizumab IgE denen proteini hedefleyerek kan dolaşımından kaldıran bir ilaç. IgE allerjinin merkezinde yer alır. Omalizumab pahalıdır, olağanda her 2 – 4 haftada cilt alına enjekte edilir. Standart tedaviyle yeterinde iyileşmeyen ve sık ya da sürekli oral steroid kürü gereken astım hastalarında kullanım için lisansı bulunuyor. Omalizumab kullanımının plasebodan daha iyi ya da kötü olup olmadığına dair kanıt aradık.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 6382 katılımcıyla yapılan 25 araştırmayı derledik. Çalışmalar 8 – 60 hafta arasında sürdürüldü. Derlemeye değişen şiddette astımı olan erkek ve kadınlar, bazılarına çocuklar ve genç hastalar alındı.

Omalizumab tüm çalışmalarda plaseboya karşı kıyaslandı. Çoğu çalışmada (21/25) ilaç güncel tıbbi pratiğe uygun olarak cilt altı yolla verildi. Daha eski bazılarında intravenöz yolla ya da inhalasyonla uygulandı. Kanıtlar 2013 Haziranına kadar güncel. Çalışmaların çoğu ilaç endüstrisinden fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

Omalizumab alan hastalarda astım alevlenmesi olma ihtimalinin daha az olduğu bulundu. Örnek olarak, 16 – 60 haftalık süre içinde plasebo alan 100 hastadan ortalama 26’sında alevlenme olmasına karşın omalizumab alan ortalama 16 hastada alevlenme oldu.

Omalizumab alan hastaların inhaler steroid dozlarını azaltabilme şansı da fazlaydı. Örnek olarak, 28 – 32 haftalık bir süre içinde, plasebo alan orta ya da şiddetli astımlı 100 hastadan ortalama 21’inin inhaler steroidleri tamamen kesebilmesine karşın omalizumab alan 100 hastadan ortalama 40’ı inhaleri bıraktı.

Omalizumab alan hastaların hastalık belirtileri ve yaşam kalitesinde iyileşme görüldü.

Bu ilacı kullanan hastalarda istenmeyen yan etkiler olma ihtimali genel olarak ne fazla ne de az bulundu. Ancak omalizumab alan hastalarda enjeksiyon yerinde cilt reaksiyonu olma ihtimali daha fazlaydı.

Derlenen araştırmaların çoğunda katılımcılarda orta şiddette astım vardı ve bu ilacın bu grup için lisansı bulunmuyor. Omalizumabın en şiddetli astımı olan hastalarda etkili olup olmadığına odaklanan daha fazla araştırma yapılması gerekiyor; güncel rehberlere rağmen bu grupta etkinliğe dair kanıtlar zayıf.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede sunulan kanıtların kalitesi genel olarak orta. Hastaların tedavi ve plasebo gruplarına nasıl atandığı net olarak açıklanmadı ve bu atama kararı iyi yürütülen çalışmaların önemli bir parçasını oluşturur.

Kaynak

Normansell R, Walker S, Milan SJ, Walters E, Nair P. Omalizumab for asthma in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD003559. DOI: 10.1002/14651858.CD003559.pub4

Orijinal özet için: Şiddetli Astım Omalizumab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv