Venöz Bacak Ülserlerinde Anibiyotik Ve Antiseptikler

Cochrane derleme özeti

Venöz bacak ülserlerinin iyileşmesi uzun zaman alır. Bu ülserler enfekte olabilir ve iyileşmeleri daha da gecikir. Enfeksiyona iki tip tedavi uygulanabilir: Sistemik antibiyotikler (ağızdan ya da enjeksiyonla verilen) ve topikal ilaçlar (kremi merhem vb.). Sistemik ya da yerel ilaçlar kullanılsın genellikle yara bir pansuman ve bandajla kapatılır.

Bu derleme venöz bacak ülserlerinin iyileşmesinde antibiyotik ve antiseptiklerin olağan bakıma göre daha faydalı olup olmadığını ve eğer bu tedavi işe yarıyorsa hangilerinin diğerlerinden daha iyi olduğunu anlamak için yapıldı.

Topikal ilaç olarak, kadeksomer iyodin kullanımını destekleyen biraz kanıt var. Güncel kanıtlar bal ya da gümüş içeren ürünlerin kullanımını desteklemiyor.

Venöz bacak ülserlerini iyileştirmede antibiyotik tabletleri ile povidon-iyot, peroksitli ürünler ve başka antibiyotik ve antiseptikler gibi topikal ajanların etkinliği hakkında kesin sonuçlar çıkarabilmek için iyi kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

O'Meara S, Al-Kurdi D, Ologun Y, Ovington LG, Martyn-St James M, Richardson R. Antibiotics and antiseptics for venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD003557. DOI: 10.1002/14651858.CD003557.pub5

Orijinal özet için: Bacak Ülserine Antiseptik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv