Epilepsi Ameliyatı Planlamasında Yüksek Frekanslı Osilasyonların Rolü


Foto: Mansiagrawal / Wikimedia Commons

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Epilepsi tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Nöbetler sıklıkla kısa süreli bilinç, duygu veya his değişikleri ve garip vücut hareketleri - kasılmalar şeklindedir. Epilepsili hastaların yarısından fazlasının nöbetleri ilaçlarla kontrol edilebilir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen epileptik nöbetli kişilerin hepsi olmasa da bir çoğu cerrahi yöntemle tedavi edilebilir. Nöbete neden olan alanı doğru şekilde tespit edip çıkarmak için yeni araçlar araştırılıyor. Beynin tipik sinyal salınımından daha hızlı salınım yapan yüksek frekanslı osilasyonların (HFOs) kaydı bu araçlardan biri olabilir.

Bulgular

25 Haziran 2016 tarihli literatür araştırmamızda, şu ana dek 11 katılımcının alınabildiği iki küçük prospektif araştırma bulduk. Bu araştırmalarda epileptik bölge sınırlarını belirlemeye yardımcı olması ve rezektif cerrahiye rehberlik etmesi için anormal HFO kayıtları kullanıldı.

Sonuçlar

Halen eldeki sınırlı kanıtlardan güvenli sonuçlar çıkarılamıyor.

Kaynak

Gloss D, Nevitt SJ, Staba R. The role of high-frequency oscillations in epilepsy surgery planning. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD010235. DOI: 10.1002/14651858.CD010235.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi Ameliyatı Planlaması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2013 Versiyonu Gloss D ve ark. / Güncellik: Nisan 2013

Cochrane derleme özeti

Nöbetler sıklıkla kısa süreli; bilinç değişimleri, duygularda ve duyularda değişimlerle birlikte görülen garip vücut hareketleridir. Epilepside tekrarlayan nöbetler görülür. Epilepsi hastalarının yarıdan fazlasında nöbetler ilaç tedavisi ile kontrol edilebiliyor. İlaca yanıt vermeyen epileptik nöbetlerin birçoğu ameliyatla tedavi edilebilir fakat tamamı edilemiyor.

Beyinde nöbetlere neden olan alanı bulma ve gidermeye yardımcı olmak için yeni araçlar araştırılıyor. Beyinde kaydedilen tipik sinyallerden daha hızlı salınan sinyaller olan yüksek frekanslı osilasyonlar (YFO’lar) bu araçlardan biri olabilir. 15 Nisan 2013 tarihinde literatür araştırması yaptık. Bu tarihe kadar, 11 katılımcıyla yapılmış iki küçük prospektif çalışma bulduk. Çalışmalarda rezektif cerrahiye rehberlik etmek için epileptojenik alanın sınırlarını belirlemek amacıyla YFO’lar kullanıldı. Halen mevcut sınırlı kanıtlardan güvenilebilir sonuçlar çıkarılamıyor.

Kaynak

Gloss D, Nolan SJ, Staba R. The role of high-frequency oscillations in epilepsy surgery planning. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD010235. DOI: 10.1002/14651858.CD010235.pub2

Orijinal özet için: Epileptojenik Alan Belirleme HFO

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Stajyer Hemşire, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Son Paylaşımlar
Arşiv