Laparoskopik Tecrübesi Olmayan Cerrahi Asistanlarına Kutu Modelle Eğitim

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Cerrahi eğitim eskiden beri bir usta çırak ilişkisidir, hekim ameliyat yapmayı eğitimli bir cerrahın denetiminde öğrenir. Bu yol pahalıdır, zaman alır ve etkinliği değişkendir. Laparoskopik girişimlerde küçük bir delikten girilerek farklı aletler kullanılır ve açık cerrahiden daha zor kabul edilir. Kutu modeller kullanarak yapılan eğitim standart cerrahi eğitime ek olarak kullanılabilecek bir seçenektir. Önceden laparoskopik tecrübesi olmayan cerrahi asistanlarına kutu modelle eğitimin etkisi bilinmiyor.

Bu asistanlara bu eğitimini teknik sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini görmek için literatürde randomize kontrollü çalışmaları aradık. İki yazar tıbbi literatürü 2013 Mayısına kadar taradı ve belirlenen 25 çalışmanın bilgilerini çıkardı.

Çalışma özellikleri

Araştırmalarda kutu modelle eğitim eğitim yapılmamasına (16 araştırma; 464 katılımcı) veya farklı tipte kutu modellerle eğitime (14 araştırma; 382 katılımcı) karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemede araştırılan birincil sonuç ölçütü işi bitirme süresi, hata skoru, doğruluk skoru ve kompozit performans skoru olarak seçildi.

Kutu modelle eğitim bir laparoskopik görevi yapabilmek için gereken süreyi azaltır, doğruluğu iyileştirir, hataları azaltır ve genel performansı iyileştirir görünüyor. Bu sonuç, önceden laparoskopik tecrübesi olmayan cerrahi öğrencilerinin teknik becerilerini iyileştirdiğini gösteriyor. Farkı kutu model eğitimi metotları arasında önemli fark görünmüyor. Cerrahi becerideki iyileşmenin, hastalara ya da sağlık hizmeti finansörlerine, sağlıkta iyileşme ve masraflarda düşme anlamında etkisi bilinmiyor.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların biri hariç tümünde kayırma hatası yüksekti. Ayrıca bu sonuçlar rastgele hata riskine de yatkın. Genel olarak kanıt kalitesi düşük.

Gelecekte yapılacak araştırmalarda sistematik ya da tesadüfi kayırma hastası riskinin düşük olması gerekir.

Kaynak

Nagendran M, Toon CD, Davidson BR, Gurusamy K. Laparoscopic surgical box model training for surgical trainees with no prior laparoscopic experience. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD010479. DOI: 10.1002/14651858.CD010479.pub2

Orijinal özet için: Kutuyla Laparoskopik Eğitim

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv