Akıllı Seçimler: Pediatri

Hekimler ve hastaların sorgulaması gereken on şey

Yayın tarihi: 21 Şubat 2013 (1-5) ve 17 Mart 2014 (6-10); #1, 3, 9 güncellemesi 13 Temmuz 2016

1. Aşikar viral solunun yolu enfeksiyonları (sinüzit, farinjit, bronşit) için antibiyotik kullanmayın.

Çocuklara genel antibiyotik yazma oranı düşmekle beraber, hala teyakkuz gerektirecek derecede yüksek bulunuyor. Viral solunum yolu hastalıkları için gereksiz medikasyonlar antibiyotik direncine yol açabilir, sağlık bakım maliyetlerini ve advers olay riskini yükseltir.

2. Dört yaşın altındaki çocuklara solunum yolu hastalıklarına karşı öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları yazılmamalı veya tavsiye edilmemelidir.

Araştırmalar bu ürünlerin küçük çocuklara çok az yarar sunduğunu ve potansiyel olarak ciddi yan etkileri olabileceğini gösterdi. Çocuklar için önerilen çoğu öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında birden fazla madde bulunur, bu da başka bir ürünle kombine edildiğinde kazaen doz aşımı ihtimalini artırır.

3. Minör kafa travmalarının hemen sonrasındaki değerlendirmede BT çekimleri gereksizdir; görüntülemenin endike olup olmadığını belirlemek için klinik gözlem/Pediatrik Acil Bakım Uygulamalı Araşturma Ağı (PEACARN) kriterleri kullanılmalıdır.

Çocuk ve adolesanlarda minör kafa travmaları olağandır. Hastane acillerini baş yaralanması nedeni ziyaret eden çocukların yaklaşık olarak %50’sine BT çekilir ki çoğu gereksiz olabiliyor. Gereksiz yere x-ışınına maruziyet çocukları, beyin dokuları iyonizan radyasyona daha duyarlı olduğundan yaşam boyu kanser riskinin artması dâhil ciddi tehlike ile karşı karşıya bırakır. Gereksiz BT çekimleri sağlık sitemine de gereksiz maliyet getirir. Minör kafa travması olan çocuklarda BT kararı verilmeden önce klinik gözlem etkin bir yaklaşımdır.

4. Basit febril nöbet geçiren çocukta nöro-görüntüleme (BT, MRG) gerekli değildir.

BT muayenesi ile maruz kalınan radyasyon, gelecekteki kanser riskini artırabilir. MRG’de gereken sedasyonun da riski vardır ve yüksek maliyetlidir. Literatür febril nöbet geçiren çocuğun değerlendirilmesinde kafa filmi kullanımını desteklemiyor. Basit febril nöbet sonrasında küçük çocuklar ve bebekleri değerlendiren hekimler dikkatlerini çocuktaki ateşin nedeni belirlemeye yöneltmelidir.

5. Abdominal ağrının rutin değerlendirmesinde BT çekimi gerekli değildir.

Acil departmanında karın ağrılı çocuğun değerlendirmesinde BT kullanımı artıyor. Fazla radyasyon maruziyetine bağlı yaşam boyu kanser riski artışı, çocuk organlarının akut hassasiyeti nedeniyle özel bir endişe konusudur. Ayrıca uygun olmayan BT protokolleri nedeni ile radyasyon doz aşımı potansiyeli de bulunur.

6. Erken doğan bebeklerde bronko pulmoner displazi tedavisinde ya da korunma için yüksek doz (günde 0.5 mg/kg) deksametazon yazmayın.

Yüksek doz (günde 0.5 mg/kg) deksametazon düşük dozlara göre ek bir iyileştirici fayda sağlar görünmüyor ve tavsiye edilmiyor. Yüksek dozlarla beraber nörolojik gelişimde bozulma gibi kısa ve uzun vadeli ters sonuçlar da görülür.

7. Hastanın tıbbi geçmişi değerlendirilmeden gıda allerjisi için tarama panelleri istemeyin.

Tıbbi özgeçmiş değerlendirilmeden çeşitli gıda allerjenlerini araştırmak için tarama panelleri (IgE testleri) istemek tavsiye edilmiyor. Klinik bir allerji olmadan duyarlılığa (yani pozitif test) olağan rastlanır. Örneğin popülasyon testlerinin %8’i yer fıstığına karşı pozitiftir, buna karşın sadece yaklaşık %1’i gerçekten allerjiktir ve yedikten sonra belirtiler gösterir. Belirtiler gıda allerjisini işaret ediyorsa testler dikkatli bir özgeçmiş sorgulamasına dayanarak seçilmelidir.

8. Rahatsızlık vermeyen, ağrısız ve büyümeyi etkilemeyen fizyolojik gastro-özofageal reflü (GÖR) için antiastitler ya da metklopramid gibi motilite ilaçları kullanmaktan kaçının. Rahatsız görünmeden kusan bebekler için ilaç kullanmayın.

Birçok durumla birlikte reflü görülebildiğinden, GÖR’ün nedensel bir etken olduğuna dair kanıtlar nadirdir. Anti asitler ve metklopramid gibi motilite ajanlarıın fizyolojik GÖR’de etkili olmadığına dair kanıtlar birikiyor. Bebeklerde GÖR’ün uzun vadeli sekelleri nadir olup asit blokajının bunları azalttığına dair az kanıt var. GÖR veya GÖR hastalığı tanısında üst gastrointestinal sistemin radyografik görüntülemesinin rutin olarak uygulanması için haklı bir sebep bulunmuyor. Ebeveyne bebeklerde GÖR’ün normal olduğu ve giysileri lekeleme dışında herhangi bir hastalıkla ilişkili olmadığı tavsiyesi verilmelidir. Büyüme yetersizliği ya da ciddi solunum belirtileri ile birlikte görülen GÖR’de ileri değerlendirme yapılmalıdır.

9. Asemptomatik bakteriüride izlem için sürveyans kültürlerinden ve tedaviden kaçının.

Asemptomatik bakteriüride sürveyans idrar kültürleri veya tedavinin faydalı olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Sürveyans kültürleri pahalıdır ve gerek yalancı pozitif gerekse negatif sonuçlar verir. Asemptomatik bakteriüri tedavisi zararlıdır ve antibiyotik maruziyetini artırır, bu da ileride dirençli bir organizmaya bağlı enfeksiyonlar için risk faktörüdür. Bu aynı zamanda toplumda genel antibiyotik kullanımına ve gereksiz görüntülemelere yol açar.

10. Ani ölüm sendromunu önlemek içim ev apne monitörleri rutin olarak kullanılmamalıdır.

Bebeklerde ev apne monitörleri kullanımının ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) insidensini düşürdüğüne dair kanıt bulunmuyor; ancak bunlar taburculuk sonrasında apne veya kardiyovasküler olay riski olan seçilmiş bebekler için değer taşıyabilir fakat rutin olarak kullanılmamalıdır.

Bu maddeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.

Orijinal yazı için: Akıllı Pediatri

Kaynaklar

1. Wald ER, Applegate KE, Bordley C, Darrow DH, Glode MP, Marcy SM Nelson CE, Rosenfeld RM, Shaikh N, Smith MJ, Williams PV, Weinberg ST. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of acute bacterial sinusitis in children aged 1 to 18 years. Pediatrics. Jul 2013;132(1):e262-80.

Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, Alverson BK, Baley JE, Gadomski AM, Johnson DW, Light MJ, Maraqa NF, Mendonca EA, Phelan KJ, Zorc JJ, Stanko-Lopp D, Brown MA, Nathanson I, Rosenblum E, Sayles III S, Hernandez-Cancio S. Clinical practice guideline for the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics. Nov 2014;134(5):e1474-502.

Hersh AL, Jackson MA, Hicks LA, and the Committee on Infectious Diseases. Principles of judicious antibiotic prescribing for upper respiratory tract infections in pediatrics. Pediatrics. Dec 2013;132(6):1146-1154.

American Academy of Pediatrics. Antimicrobial resistance and antimicrobial stewardship: appropriate and judicious use of antimicrobial agents. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. Elk Grove village, IL: American Academy of Pediatrics; 2015:874-880.

2. Carr BC. Efficacy, abuse, and toxicity of over-the-counter cough and cold medications in the pediatric population. Currt Opin Pediatrics. 2006 Apr;18(2):184–88.

Irwin RS, Baumann MH, Bolser DC, Boulet LP, Braman SS, Brightling CE, Brown KK, Canning BJ, Chang AB, Dicpinigaitis PV, Eccles R, Glomb WB, Goldstein LB, Graham LM, Hargreave FE, Kvale PA, Lewis SZ, McCool FD, McCrory DC, Prakash UB, Pratter MR, Rosen MJ, Schulman E, Shannon JJ, Smith Hammond C, Tarlo SM; American College of Chest Physicians (ACCP). Diagnosis and management of cough executive summary: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2006 Jan;129(1_suppl): 1S–23S.

Isbister GK, Prior F, Kilham HA. Restricting cough and cold medications in children. J Paediatr Child Health [Internet] 2012 Feb;48(2):91–8.

Schaeffer MK, Shehab N, Cohen AL, Budnitz DS. Adverse events from cough and cold medication in children. Pediatrics [Internet]. 2008 Apr;121(4):783–87.

Sharfstein JM, North M, Serwint JR. Over the counter but no longer under the radar – pediatric cough and cold medications. N Eng J Med [Internet].2007 Dec 6;357(23):2321–4.

3. Dunning J, Batchelor J, Stratford-Smith P, Teece S, Browne J, Sharpin C, Mackway-Jones K. A meta-analysis of variables that predict significant intracranial injury in minor head trauma. Arch Dis Child [Internet]. 2004 Jul;89(7):653–9.

Kuppermann N, Holmes, JF, Dayan PS, Hoyle JD Jr, Atabaki SM, Holubkov R, Nadel FM, Monroe D, Stanley RM, Borgialli DA, Badawy MK, Schunk JE, Quayle KS, Mahajan P, Lichenstein R, Lillis KA, Tunik MG, Jacobs ES, Callahan JM, Gorelick MH, Glass TF, Lee LK, Bachman MC, Cooper A, Powell EC, Gerardi MJ, Melville KA, Muizelaar JP, Wisner DH, Zuspan SJ, Dean JM, Wootton-Gorges SL; Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN). Identification of children at very low-risk of clinically-important brain injuries after head trauma: A prospective cohort study. Lancet [Internet]. 2009 Oct;374(9696):1160–70.

Nigrovic LE, Schunk JE, Foerster A, Cooper A, Miskin M, Atabaki SM, Hoyle J, Dayan PS, Holmes JF, Kuppermann N, Traumatic Brain Injury Group for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network. The effect of observation on cranial computed tomography utilization for children after blunt head trauma. Pediatrics [Internet]. 2011 Jun;127(6):1067–1073.

Ryan ME, Palasis S, Saigal G, Singer AD, Karmazyn B, Dempsey ME, Dillman JR, Dory CE, Garber M, Hayes LL, Iyer RS, Mazzola CA, Raske ME, Rice HE, Rigsby CK, Sierzenski PR, Strouse PJ, Westra SJ, Wooten-Gorges SL, Coley BD. Appropriateness criteria head trauma—child. J Am Coll of Radiol. Oct 2014;11(10):939-47.

4. American Academy of Pediatrics. Subcommittee on Febrile Seizures. Febrile Seizures: Guideline for the neurodiagnostic evaluation of the child with a simple febrile seizure. Pediatrics [Internet]. 2011 Feb;127(2):389–394.

5. Brenner DJ, Hall EJ. Computed tomography – an increasing risk of radiation exposure. N Eng J Med [Internet]. 2007 Nov 29;357:2277–2284.

Burr A, Renaud EJ, Manno M, Makris J, Cooley E, DeRoss A, Hirsh M. Glowing in the dark: Time of day as a determinant of radiographic imaging in the evaluation of abdominal pain in children. J Pediatr Surg [Internet]. 2011 Jan;46(1):188–191.

Kim K, Kim YH, Kim SY, Lee YJ, Kim KP, Lee HS, Ahn S, Kim T, Hwang SS, Song KJ, Kang SB, Kim DW, Park SH, Lee KH. Low-dose abdominal CT for evaluating suspected appendicitis. N Engl J Med [Internet]. 2012 Apr 26;366:1596–1605.

Stewart K, Olcott W. Jeffrey RB. Sonography for appendicitis: Nonvisualization of the appendix is an indication for active clinical observation rather than direct referral for computed tomography. J Clin Ultrasound [Internet]. 2012 Oct;40(8):455–61.

Pearce MS, Salotti JA, Little MP, McHugh K, Lee C, Kim KP, Howe NL, Ronckers CM, Rajaraman P, Craft AW, Parker L, Berrington de González A. Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: A retrospective cohort study. Lancet [Internet] 2012 Aug 4;380(9840):499–505.

Saito JM. Beyond appendicitis: Evaluation and surgical treatment of pediatric acute abdominal pain. Curr Opin Pediatr [Internet]. 2012 Jun;24(3):357–364.

6. Watterberg KL; American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn. Policy statement–postnatal corticosteroids to prevent or treat bronchopulmonary dysplasia. Pediatrics. 2010 Oct;126(4):800–808.

7. Sicherer SH, Wood RA; American Academy of Pediatrics Section on Allergy and Immunology. Allergy testing in childhood: using allergen-specific IgE tests. Pediatrics. 2012 Jan;129(1):193–7.

8. Lightdale JR, Gremse DA; American Academy of Pediatrics Section on Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Gastroesophageal reflux: management guidance for the pediatrician. Pediatrics. 2013 May;131(5):e1684–95.

9. Kemper KJ, Avner ED. The case against screening urinalysis for asymptomatic bacteriuria in children. Am J Dis Child. 1992 Mar;146(3):343–6.

Nicolle LE. Asymptomatic bacteriuria: when to screen and when to treat. Infect Dis Clin North Am. 2003 Jun;17(2):367–94.

Roberts KB, Downs SM, Finnell SM, Hellerstein S, Shortliffe LD, Wald ER, Zerin JM. American Academy of Pediatrics Subcommittee on Urinary Tract Infection, Steering Committee on Quality Improvement and Management. Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics. Sep 2011;128(3):595–610.

10. Moon RY; American Academy of Pediatrics Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. SIDS and other sleep-related infant deaths: expansion of recommendations for a safe infant sleeping environment. Pediatrics. 2011 Nov;128(5):1030–9.

Son Paylaşımlar