Felç Sonrasında Yürüme İçin Koşu Bandı Eğitimi Ve Vücut Ağırlığı Desteği

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felç sonrasında koşu bandı eğitimi ve vücut ağırlığı desteğinin ayrı ayrı ve kombine olarak yürümeyi, diğer metotlara, plaseboya ya da tedavi yapılmamasına kıyasla iyileştirip iyileştirmediğini değerlendirdik.

Arka plan

Felç geçiren hastaların %60 kadarı yürümede güçlük çeker ve yürümeyi iyileştirmek rehabilitasyonun ana hedeflerinden biridir. Vücut ağırlığı desteği ile veya olmadan koşu bandı eğitiminde yürümeye yardım için uzman donanımı kullanılır.

Çalışma özellikleri

2013 Haziranına kadar yayınlanmış, toplam 2658 katılımcıyla yürütülen 44 araştırma bulduk. 22 çalışmada (1588 katılımcı) vücut ağırlığı desteklenerek yapılan koşu bandı eğitimi başka fizyoterapi müdahalesine, müdahale yapılmamasına veya sahte tedaviye karşı kıyaslandı. 16 çalışmada (823 katılımcı) vücut desteklenmeden yapılan kışı bandı eğitimi başka fizyoterapi müdahalesine, müdahale yapılmamasına veya sahte tedaviye karşı kıyaslandı. 2 çalışmada (100 katılımcı) vücut ağırlığı desteklenerek yapılan koşu bandı eğitimi desteksiz eğitimle kıyaslandı. 4 çalışmada (147 katılımcı) vücut desteği kullanıp kullanılmadığı belirtilmedi. Çalışmalar 50 – 75 yaş arası katılımcılarla yataklı ve ayaktan kurumlarda yapıldı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Bu derlemenin sonuçları kısmen kesinlik kazandı. Felç sonrasında vücut ağırlığı desteğiyle veya olmadan koşu bandı eğitimi alan hastalarda bağımsız yürüme yetilerinde iyileşme ihtimali daha fazla değildi. Bu kanıtların kalitesi düşük. Ancak vücut ağırlığı desteğiyle veya olmadan koşu bandı eğitimi yürüme hızını ve kapasitesini, eğitim almayan hastalara kıyasla iyileştirebiliyor. Bu kanıtların kalitesi orta.

Daha spesifik olarak, felçten sonra tedavi başlangıcında yürüyebilen hastaların bu tip müdahaleden en büyük faydayı sağladığı görüldü, ancak tedavi başlangıcında bağımsız yürüyemeyen hastalar fayda sağlamadı. Derlememiz yürüyebilen hastalarda, yürüme hızında ve dayanıklılığında sağlanan iyileşme gibi faydalı etkilerin kalıcı olabildiğini gösterdi. Ancak; tedavi başlangıcında bağımsız yürüyemeyen hastaların destekli veya desteksiz koşu bandı eğitiminden fayda sağlayamadığını gösteriyor.

Çalışmalarda ters etkiler ve tedavi bırakmalar koşu bandı eğitimi alanlarda daha fazla olmadı. Alt grup analizleri, felç sonrası ilk üç ayda yapılan koşu bandı eğitiminin yürüme hızında ve dayanıklılığında istatistiksel ve klinik anlamda ilişkin iyileşmeler sağladığını gösteriyor. Kronik dönemde (yani felç sonrası 6 aydan fazla) tedavi edilen hastalarda etki daha düşüktü. Daha sık aralıkla koşu bandı eğitimi yürüme hızında ve dayanıklılığında daha büyük etkiler sağlayabiliyor; ancak bu anlamlı değildi.

Uygulamada koşu bandı eğitiminin felç hastaları bağımsız yürüyebildiğinde kullanılması gerekir. Terapistlerin bağımsız yürüyebilen hastalarda yürüme hızı ve mesafesini iyileştirmek için koşu bandı eğitiminin bir seçenek olarak kullanılabileceği ancak tek başına bir tedavi olarak kullanılmaması gerektiğini bilmesi gerekir.

Koşu bandı eğitiminden (destekli veya desteksiz) felç sonrasında yürüyemeyenler değil yürüyebilenler yürüme yetisini iyileştirmede kazanç sağlayabilir görünüyor. Yapılacak başka araştırmalarda çeşitli eğitim sıklıkları, süreleri ve şiddetlerinin (hız artımı ve eğim) ve el rayları kullanımının özellikle araştırılması gerekir. Bu araştırmalara yürüyebilen hastaların alınması; yardımsız yürüyemeyen bağımlıların alınmaması gerekir.

Kaynak

Mehrholz J, Pohl M, Elsner B. Treadmill training and body weight support for walking after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD002840. DOI: 10.1002/14651858.CD002840.pub3

Orijinal özet için: Felçte Koşu Bandı Eğitimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv