Çocuklarda Tüberküloz Tedavisinde Günlük Dozlara Kıyasla Haftada İki Veya Üç Doz

Cochrane derleme özeti

Her yıl yarım milyon kadar çocuğa genellikle akciğerlerde, ancak başka organlarda da ve bazen meninjit şeklinde tüberküloz (TB) tanısı konuyor. Çocuklarda enfeksiyon nispeten sık olduğundan alımı ve izlemesi kolay etkili ilaç rejimleri oluşturmak önemli. TB ilaç rejimleri tüm dünyada standarttır ve 6 ay süreyle günlük kullanılan ilaç kombinasyonlarından oluşur. Bu tedaviyle çocukların %95’ten fazlası şifa bulur. TB ilaçlarını günlük yerine haftada 2 ya da 3 defa vermek denetime daha uygundur ancak şifa sağlamada günlük tedavi kadar etkili olmayabilir. Dünya Sağlık Örgütü halen sadece günlük tedavi yapılmasını öneriyor ancak bazı ülke hükümetleri haftada iki ya da üç dozla tedavi öneriyor.

Bu Cochrane derlemesinde aralıklı veya günlük tedavi verilen çocuklar kıyaslandı. Kanıtlar 30 Mayıs 2013 tarihine kadar araştırıldı ve haftada 2 günlük tedaviyi günlük tedaviyle kıyaslayan 4 randomize kontrollü araştırma bulundu. Haftada 3 günlük tedaviyi inceleyen araştırma bulunmadı. Araştırmalar 5 ay ile 15 yaş arası, TB ilaçlarına bilinen direnci olmayan 563 çocukla yapıldı. Bu araştırmalar 12 yıldan daha önce yayınlandı ve kullanılan ilaç rejimleri halen tavsiye edilmiyor.

Araştırmalar küçüktü, iki tedavi rejimi arasında şifa bulan, ölen, nüks eden, tüm ilaçlarını aldığı bildirilen ve ters olay görülen çocuk sayısı arasında fark bulamadı. Kanıt temeli çok küçük olduğu ve incelenen rejimler günümüzde tavsiye edilen ilaç kombinasyonlarıyla aynı olmadığı için haftada iki ya da üç kere verilen ilaç rejimlerinin günlük doz rejimleri kadar iyi olup olmadığı belirsiz kalıyor.

Kaynak

Bose A, Kalita S, Rose W, Tharyan P. Intermittent versus daily therapy for treating tuberculosis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD007953. DOI: 10.1002/14651858.CD007953.pub2

Orijinal özet için: Çocukta TB Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar