Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi İçin İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Kan basıncının yüksek olmasını (hipertansiyon-HT) kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı riskini artırdığı biliniyor. Çocuklarda HT prevalansı artıyor. HT’li çocukların önemli bir kısmına kan basıncını düşürmek için ilaç gerekir ve son birkaç yılda ilaç kullanımı önemli ölçüde arttı.

Bu derlemeye HT’li çocuklarda kan basıncını düşürmek için değişik ilaçları değerlendiren, toplam 3454 çocukla yürütülen 21 araştırma dâhil edildi. Kanıtlar 2013 Ekimine kadar günceldir. Ortalaması 7 hafta olmak üzere çoğu çalışma kısa süreliydi. Çalışmalar değişken kalitede olup çoğu endüstriden fon sağladı. Tümünde ilacın kan basıncını düşürücü etkisi plaseboya karşı kıyaslanmadı. Sadece sık yazılan birkaç ilaç sınıfı değerlendirildi ve çoğunun kan basıncına alçak gönüllü bir etkisi vardı, anacak bu sonuçların çocuklarda uzun vadeli sonuçları iyileştirip iyileştirmediği belirsiz. Daha yüksek dozlar kan basıncında daha fazla azalma sağlamadı. Çalışılan ilaçların tümünün de kullanımı en azından kısa vadede güvenliydi.

Kaynak

Chaturvedi S, Lipszyc DH, Licht C, Craig JC, Parekh R. Pharmacological interventions for hypertension in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD008117. DOI: 10.1002/14651858.CD008117.pub2

Orijinal özet için: Çocuklarda Hipertensiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv