Astımlı Hastalarda Düzenli Formoterol Ve Salmeterol Kullanımının Güvenliğine Genel Bakış

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Astım hava yollarının olağan görülen bir hastalığıdır. Hastanın tahriş edici bir maddeyle temas eden hava yollarının duvarındaki kaslar kasılır, hava yolu iç tabakası iltihaplanır ve şişer. Bu astımın tıslama, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerine neden olur.

Astımın şifası bilinmiyor ancak çoğu hastada hastalığı kontrol edebilen ilaçlar var ve bu sayede günlük yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

Astımlı hastalarda altta yatan akciğer iltihabına karşı genellikle inhaler kortikosteroid almaları tavsiye edilir. Astım buna rağmen kontrol edilemiyorsa ek ilaçlar kullanılabilir. Bu ek ilaçların bir tipi de formoterol ve salmeterol gibi uzun etkili beta-2 agonistler (LABA) olup astım atağı esnasında daralan hava yollarını eski haline getirerek fayda sağlar. Bu ilaçlar akciğer fonksiyonlarını, yaşam kalitesini iyileştirir ve astım ataklarının sayısını azaltır. Ancak LABA’ların özellikle kortikosteroid almayan hastalardaki güvenliği hakkında kaygılar var. Bu derleme astımlı erişkinlere monoterapi olarak ya da kortikosteroidlerle kombine verilen LABA’ların güvenliğine daha yakından bir göz atmak için yapıldı.

Çalışma özellikleri

LABA’larla ilgili eski Cochrane derlemelerini gözden geçirdik ve formoterol veya salmeterolün güvenliğiyle ilgili toplam 6 tane yüksek kalitede derleme bulduk. Bu derlemelere toplam 70 980 erişkin veya ergenle yapılan 102 araştırma dâhil edildi. Yeni çalışmalar için en son tarama 2013 Eylülünde yapıldı ve 3 yeni çalışmanın 1040 katılımcıya ait sonuçları derlemeye eklendi.

Formoterol veya salmeterol plaseboya karşı veya formoterol veya salmeterolle kombine tedavi sade kortikosteroide karşı kıyaslandı. Monoterapi ve kombine tedavi arasındaki farklar için yapılan kıyaslamaların sonuçlarını kullandık. Ayrıca hangisinin daha güvenli olduğunu görmek için monoterapi ya da kombinasyon tedavisi olarak formoterol ve salmeterolü ayrı ayrı da değerlendirdik. Her kıyaslama için öncelikle herhangi bir nedenden ölüm riskine ve öldürücü olmayan ciddi ters olaylara, ikincil olarak astımla ilgili ölüm riski ve öldürücü olmayan ters olay riskine baktık.

Sonuçlar

Öldürücü ve öldürücü olmayan ciddi yan etkiler inhaler kortikosteroid alan erişkinlerde toplam olarak daha düşüktü, ancak tedavinin ölümler ve ciddi ters olaylar riskine etkisinde monoterapiyle kombinasyon tedavisi arasında anlamlı fark olmadığını bulduk.

Formoterol ve salmeterol monoterapileri arasında, herhangi bir nedenden ölüm riskinde veya ciddi ters olaylarda veya astımla ilgili ölüm veya ciddi ters olaylarda fark olmadığını gördük.

Formoterol ve salmeterolün kombinasyon tedavileri arasında, herhangi bir nedenden ölüm sayısı veya ciddi yan etkide veya astımla ilgili ölüm riskinde fark olmadığını gördük.

LABA’larla monoterapinin ve kombinasyon tedavilerinin güvenliği arasında veya formoterol ve salmeterolün güvenliği arasında net fark olmadığını bulduk.

Kombinasyon tedavisinde hesaplanan düşük risk, astımlı erişkinlerde LABA’ların sadece inhaler steroidle kombine kullanılması gerektiğini tavsiye eden güncel rehberleri destekliyor.

Bu derleme kombine tedavinin tek başına LABA kullanımından muhtemelen daha güvenli olduğunu gösteriyor ancak tam olarak ne kadar güvenli olduğunu bilmiyoruz. LABA’ların güvenliği hakkında bilgi toplamayı sürdürmek önemli. Halen süren 3 araştırma bilgi sağlayabilir.

Kaynak

Cates CJ, Wieland L, Oleszczuk M, Kew KM. Safety of regular formoterol or salmeterol in adults with asthma: an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD010314. DOI: 10.1002/14651858.CD010314.pub2

Orijinal özet için: LABA’ların Güvenliği

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar