Vaginal Doğumda Perineal Travmayı Azaltmak İçin Hyaluronidaz

Cochrane derleme özeti

Vaginal doğumlarda perine travmaya uğrayarak yırtılabilir ya da epizyotomi yapılır. Perineal travmayı azaltmak için, doğum öncesinde perine masajı veya ılık kompresler gibi birçok teknik kullanıldı ve perineal travmayı azaltmadaki etkinlikleri araştırıldı. Travma, ağrı ve epizyotomi gereksinimini azaltmak için perineye hyaluronidaz (HAZ) enjeksiyonu 1950 ve 60’larda yaygın olarak kullanıldı. Doğumun ikinci aşamasında HAZ enjeksiyonunu plasebo enjeksiyonu ya da müdahale yapılmamasına karşı kıyaslayan araştırmalar için tıbbi literatürü taradık. Toplam 599 kadınla yapılmış 4 randomize kontrollü araştırma belirledik. İkisinin metodolojik kalitesi düşüktü.

Kayırma hatası riski düşük iki araştırmada HAZ enjeksiyonunun etkileri plasebo enjeksiyonuyla kıyaslandı. Üç araştırmada da (üç kollu bir araştırma iki defa analize alındı) HAZ enjeksiyonu 373 kadında müdahale yapılmamasına karşı kıyaslandı. Toplam sonuçlar perineal HAZ enjeksiyonuyla perineal travma insidensinin kontrol ya da müdahale yapılmamasına kıyasla anlamlı derecede daha az olduğunu gösterdi. Ancak epizyotomi; birinci, ikinci derece ve daha şiddetli perineal yırtıkların insidensinde fak olmadı.

HAZ enjeksiyonunun perineal travma, epizyotomi, her dereceden yırtılma insidensini plasebo enjeksiyonuna karşı azalttığına dair net kanıt bulunmadı. Derlenen araştırmalarda yan etki olmadığı bildirildi. Araştırmalarda perineal ağrı ve önceden belirlediğimiz diğer ikincil sonuç ölçütleri incelenmedi. Perineal travma insidensindeki değişim kayırma hatasına ve plasebo kontrollü olmayan kıyaslamadaki karıştırıcı faktörlere bağlı olabilir, bu sonucun dikkatle yorumu gerekiyor.

Yerleşik uygun bir HAZ dozu, izlem ve yan etki kanıtı olmadığı; etkinlik ve güvenlik hakkında karar çıkarmak için yüksek kaliteli araştırma sayısı ve raporlanan sonuç ölçütleri çok sınırlı olduğundan, bu müdahalenin perineal travmayı azaltma metodu olarak potansiyel kullanımı henüz belirlenmiş değil. Vaginal doğumlarda HAZ enjeksiyonu kullanımının rolünü değerlendirmek için daha fazla, titiz çalışılmış randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Zhou F, Wang XDong, Li J, Huang GQiong, Gao BXin. Hyaluronidase for reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD010441. DOI: 10.1002/14651858.CD010441.pub2

Orijinal özet için: Perineye Hyaluronidaz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv