İlaca Dirençli Parsiyel Epilepside Ek İlaç Olarak Tiyagabin

Cochrane derleme özeti

Epilepsiye beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjlar neden olur. Nöbetlerin çoğu tek bir anti epileptik ilaçla (monoterapi) kontrol edilebilir. Ancak bazı hastalarda özellikle nöbetleri tek bir bölgeden çıkanlarda birden fazla ilaç gerekir.

Tiyagabin yen bir antiepileptik ilaç olup monoterapiye ek olarak kullanılır. Bu derlemede tiyagabinin nöbetleri azaltmada ne kadar etkili olduğuna dair kanıtlar ve kullanımıyla birlikte yan etki görülüp görülmediği araştırıldı.

Tıbbi veri tabanları 11 Kasım 2013 tarihine kadar tarandı. Kısmi epilepsili toplam 900 katılımcıyla yapılan 6 araştırma bulundu. Araştırmalarda tiyagabin 24 haftaya kadar süreyle plasebo ya da başka ilaçlara karşı kıyaslandı.

Araştırmalardan sağlanan tüm kanıtları hesaba aldığımızda derlememizde, başka ilaçlarla birlikte kullanılan tiyagabinin ilaca dirençli parsiyel epilepside nöbet sayısını azaltmada etkili olduğu bulundu. Ancak olağan tedaviye eklenen tiyagabinle birlikte sersemlik, yorgunluk, sinirlilik ve el titremesi gibi yan etkiler de arttı.

Araştırmalar kayırma hatası ve kalite açısından da değerlendirildi ve genel olarak, nöbetlerde azalmayla ilgili kanıtların kalitesine yüksek değer biçildi. Bu derlemeye alınan araştırmalarda ek tedavi olarak tiyagabinin uzun vadeli etkileri incelenmedi. Bu ilacın diğer yeni antiepileptiklere kıyasla performansını belirlemek için başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Pulman J, Hutton JL, Marson AG. Tiagabine add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD001908. DOI: 10.1002/14651858.CD001908.pub3

Orijinal özet için: Epilepside Ek Tiyagabin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv