Hepatik Ensefalopatide Dopaminerjik İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Karaciğer ensefalopatisi, şiddetli karaciğer hastalığının ciddi bir komplikasyonudur. Hastalık kolayca fark edilmeyen çok küçük belirtilerden, derin komaya kadar çeşitli belirtilerle ve dalgalı seyreder. Belirtiler sıklıkla enfeksiyon, dehidrasyon, kabızlık veya mide barsak kanaması şeklinde bir stresle bağlantılı olarak ortaya çıkar. Hastalığın gelişiminin ardında bulunan kesin mekanizmalar bilinmiyor. Deneysel araştırmalar hepatik ensefalopatide görülen mental değişimlerin beyindeki nörotransmitterlerdeki değişimleri yansıttığını gösteriyor.

Dopamin nörotransmisyonda önemli bir rolü oynar. Parkinson dâhil çeşitli sinir sistemi hastalıkları dopamin sistemindeki işlev bozukluğundan kaynaklanır. Karaciğer ensefalopatili bazı hastalarda, Parkinson hastalığına görülenlere benzer belirtiler vardır. Parkinson hastalarında dopaminerjik ilaçlar belirtileri net olarak düzeltir. Bu ilaçlar karaciğer ensefalopatisi hastalarında da değerlendirildi.

Bu derlemeyi karaciğer ensefalopatisi olan hastalarda dopaminerjik ilaçların faydalı ve zararlı etkilerini belirlemek için yaptık. Analizlerimize 1982 ve öncesinde yayınlanmış 5 küçük araştırma dâhil edildi. Biri hariç tüm araştırmalarda kayırma hatası riski ve 5 araştırmaya toplam olarak sadece 144 katılımcı alındığından tesadüfi hata riski yüksekti.

Analizlerimiz, dopaminerjik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda plaseboya ya da müdahale edilmemesine kıyasla, ensefalopati belirtileri ve mortalitede anlamlı fark olmadığını gösterdi. İki grup arasında ters olay görülen hasta sayısı benzer görüldü.

Eldeki verilere dayanarak, hepatik ensefalopatide dopaminerjik ilaç kullanımını tavsiye etmek ya da reddetmek için kanıt olmadığı sonucuna vardık.

Karaciğer ensefalopatili hastalarda dopaminerjik ilaçlarla ilgili sağlam kanıtlar edinebilmek için sistematik ve tesadüfi hata riski olmayan, daha fazla randomize plasebo kontrollü araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Junker A, Als-Nielsen B, Gluud C, Gluud L. Dopamine agents for hepatic encephalopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD003047. DOI: 10.1002/14651858.CD003047.pub3

Orijinal özet için: Karaciğer Ensefalopatisi Dopaminerjik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv