Erişkin Postoperatif Hastalarda Mekanik Ventilasyonu Sonlandırmaya Yardımcı Olarak SmartCare™ Kullan

Cochrane derleme özeti

Tıbbi veri tabanlarını 2013 Mayısına kadar taradık. 300 katılımcıyla yapılan metodolojik kalitesi yüksek büyük bir araştırmada, ventilatörü otomatik ayarlayan ve spontan solunumu için testler yapan SmartCare™’in net bir faydası bulunmadı.

Hekimlerin uyguladığı yazılı bir kesme protokolüne kıyasla; ilk spontan solunum denemesine kadar geçen süreyi azaltırken ilk başarılı ayırma testine kadar geçen süreyi kısaltmadı.

Yapay solunumun başarıyla kesilmesine kadar geçen süre, toplam mekanik ventilasyon süresi, YBÜ’de ve hastanede geçen süre ve trakeostomi gereksinimi dâhil diğer klinik önemli sonuç ölçütleri üzerinde net bir fayda bulunmadı.

SmartCare™’in postoperatif ortamdaki rolünü netleştirmek için, genel olarak ve spesifik hasta popülasyonlarında, daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Lessard MR, Friedrich JO. Automated weaning and spontaneous breathing trial systems versus non-automated weaning strategies for discontinuation time in invasively ventilated postoperative adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD008639. DOI: 10.1002/14651858.CD008639.pub2

Orijinal özet için: Yoğun Bakımda SmartCare

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv