Doğum Dışı Ameliyatlardan Sonra Cildi Kapatmak İçin Aralıklı Veya Sürekli Dikiş

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ameliyatlarda cerrah karın içine giriş için cildi keser. Sonradan bu kesiler dikiş, zımba, doku yapıştırıcı ya da bantla kapatılır. Dikişler aralıklı ya da sürekli olabilir. Sürekli dikişler genellikle absorbe olan ya da olmayan malzemeyle cilt altına yapılır. Aralıklı dikişler tam kalınlıkta ciltten geçer ve genellikle (her zaman değil) absorbe olmayan malzeme kullanılır.

Yara iyileşmesinde bozulma sağlık bakım masraflarını artırdığı gibi kozmetik açıdan kötü sonuç verir. 2013 Ağustosunda tıbbi literatürde bu iki metodu kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık ve sürekli ya da aralıklı dikişlerden hangisini kullanmanın daha iyi olduğunu araştırdık.

Çalışma özellikleri

Toplam 827 katılımcıyla yapılmış 5 araştırma belirledik. Bu derleme için 730 katılımcıdan veri sağlandı. Hastalara kasık ya da karın ameliyatı yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Çalışmalarda sonuç ölçütü olarak cerrahi yara enfeksiyonu, yüzeysel yara açılması ve hastanede kalış süresi raporlandı. Yaşam kalitesi, uzun vadeli hasta sonuçları ve sağlık kaynakları kullanımı gibi diğer önemli sonuç ölçütleri raporlanmadı.

Katılımcıların yaklaşık %6 kadarında yüzeysel cerrahi yara enfeksiyonu gelişti ancak oran gruplar arasında anlamlı fark göstermedi.

Katılımcıların yaklaşık %4’ünde yüzeysel yara açılması görüldü. Sürekli dikiş grubunda problemi yaşayan katılımcıların oranı aralıklı dikiş grubunun yaklaşık 1/10’uydu.

Yara açılmalarının çoğu sürekli dikiş için absorbe olabilen ve aralıklı dikiş için absorbe olmayan malzeme kullanılan iki araştırmada görüldü.

Absorbe olmayan dikişler ameliyat sonrası 7 – 9 günlerde alındı ancak absorbe olan dikişler alınmadı ve böylece yara daha uzun süre desteklendi ki bu da bu problemin gruplar arasındaki farklı dağılımını açıklayabilir.

Hastanede kalış süresi gruplar arasında fark göstermedi.

Yüzeysel yara açılması sürekli subkütiküler dikiş atılmasıyla azaldı. Ancak bu sonuca katkı sağlayan araştırmalarda dikişler (aralıklı) sadece bir grupta alındı, bu gözlemin nedeni bu olabilir. Derlemeye alınan katılımcı sayısı az ve ameliyat sonrası gözlem süresi kısaydı.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi çok düşüktü. Çalışmalarda kayırma hatası düzeyi çoğunlukla yüksek ya da belirsizdi. Bu nedenle çalışma organizasyonunda hatalı sonuçlar üretmesi mümkün kusurlar olabilir.

Gelecekteki araştırmalar

Kayırma hatası riski düşük daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Toon CD, Allen VB, Davidson BR. Continuous versus interrupted skin sutures for non-obstetric surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD010365. DOI: 10.1002/14651858.CD010365.pub2

Orijinal özet için: Cerrahi Yarada Dikiş

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar