Epileptik Olmayan Atak Bozukluğunda Psikolojik Ve Davranışsal Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Epilepsi dışı (non-epileptik) ataklar, epileptik nöbetlere benzeyen ancak nedeni epilepsi olmayan nöbetlerdir. Nedenleri çok araştırıldı ancak başarılı bir tedaviye dair kanıt az bulunuyor. Epilepsi dışı atakları olan hastaların tedavisinde mevcut araştırmaları derledik. Psikoterapi, bilişsel davranışsal tedavi ve hipnoz gibi çeşitli tipte tedavileri araştıran 12 çalışma bulduk. Bu çalışmalara toplam 343 katılımcı alındı. Dördü randomize kontrollü, 8’i non-randomize çalışmaydı. Kontrollü çalışmaların çoğuna non-epileptik atakların yanı sıra başka tanıları da olan hatalar alındı. Randomize olmayan çalışmaların çoğuna ise ağırlıklı olarak non-epileptik ataklı hastalar alındı. Derlenen çalışmaların çoğunda araştırdıkları tedavi için sonuç ölçütlerinde iyileşme bildirildi. Bilişsel – davranışsal tedaviyi araştıran bir randomize araştırmada nöbetlerde anlamlı azalma bulundu. Derlenen çalışmaların tasarımları ve uygulanan tedavilerin değişkenliği nedeniyle toplu bir sonuç çıkarmak için sonuçların kombinasyonu mümkün olmadı.

Çalışmaların çoğunda tatmin edici metotlar kullanılmadı ki bu da kanıtlarda kayırma hatası riskine yüksek değer biçildiği anlamına geliyor. Ana sonuç ölçütü olarak “tedavi sonucunda nöbetlerin azalması” için toplam kanıtlar bir çalışma dışında güvenilir görülmedi. Kararımız epilepsi dışı atakları olan insanların tedavisinde herhangi bir tedavinin kullanımını destekleyecek güvenilir kanıtın az olduğudur. Derlememiz 4 Şubat 2013 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Martlew J, Pulman J, Marson AG. Psychological and behavioural treatments for adults with non-epileptic attack disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD006370. DOI: 10.1002/14651858.CD006370.pub2

Orijinal özet için: Epilepsi Dışı Ataklar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv