Gebelik Ve Doğum Sonrasında Tromboembolileri Önlemek

Cochrane derleme özeti

Genellikle bacakta olmak üzere bir derin bir vende kan pıhtılaşması olması derin ven trombozudur (DVT), ağrı ve şişmeye neden olur. Bu durum nadiren öldürücüdür, ancak pıhtı yerinden koparsa akciğerlere gidip kan damarlarını tıkayabilir (pulmoner emboli, PE) bu da ölüme neden olabilir. Gebelikte pıhtılaşma sisteminde normal olarak ortaya çıkan değişimler, tromboembolik olay (DVT veya PE) riskini artırabilir. Yaşlılar, obesler, eski VTE olanlar, trombofilisi olanlar ve sezaryen olanlar gibi bazı kadın gruplarında VTE gelişme riski daha yüksektir. Koruyucu önlem olarak pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, destekleyici çoraplar ve dolaşımı artırmak için doğumdan hemen sonra fizik aktiviteler kullanılır. Ancak bazı ilaçlar, doğumdan sonra kan kaybını artırmak gibi problemlere neden olabilir. Kullanılan ilaçlar, fraksiyone olmayan heparin (FOH), düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ve aspirindir.

Bulduğumuz 19 araştırma içinden toplam 2592 kadınla yapılmış 16 araştırma derleme için analize alındı. Araştırmalar orta kalitedeydi. Gebelikte ve sezaryenle doğum sonrasında kullanılan fraksiyone olmayan heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparin değerlendirildi.

Gebelikte ya da sezaryenle doğumdan sonra heparin kullanımının anne ölümleri, DVT veya PE risklerini azalttığını gösteren kanıt bulamadık ve farklı tipte heparinler kıyaslandığında da bu sonuç ölçütleri arasında fark gösterilmedi.

DMAH kullanan kadınlarda FOH alanlara kıyasla; kanama atağı (2.5 cm’den büyük ekimoz, enjeksiyon yerinde en az 2 cm çaplı hematom, doğumda kanama ve başka kanamalar) olma ihtimali daha az göründü. Enjeksiyon yerinde yanma, aşırı morarma ve allerjik döküntü ihtimali ve fetus kaybı ihtimali daha azdı. Ancak bu sonuçları sağlayan araştırmalar yüksek kalitede değildi.

Araştırmalarda, bu koruyucu tedavilerin etkilerinden emin olabilmek için yeterli kanıt bulamadık. Gebelikte veya sezaryen dâhil doğum sonrasında DVT ve PE dâhil VTE’leri önlemenin en iyi yolunun hangisi olduğunu gösterecek yeterli kanıt olmadığı anlamına geliyor.

Kaynak

Bain E, Wilson A, Tooher R, Gates S, Davis L, Middleton P. Prophylaxis for venous thromboembolic disease in pregnancy and the early postnatal period. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD001689. DOI: 10.1002/14651858.CD001689.pub3

Orijinal özet için: Gebelikte Ve Sonrasında DVT

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv