Aktif Crohn Hastalığı Tedavisinde Düşük Doz Naltrekson

Cochrane derleme özeti

Crohn hastalığı barsağın kronik iltihabi hastalığı olup ağızla anüs arasındaki herhangi bir bölgeyi tutabilir. Ağrı cevabıyla ilişkisi olduğu bilinene spesifik proteinler Crohn hastalığının altında yatan iltihapla da ilişkili olabilir. Bu proteinlerden biri olan naltreksonun düşük dozda verilmesiyle Crohn hastalığı iyileşebilir.

Bu sistematik derleme, aktif Crohn hastalarında remisyon indüklemek için düşük doz naltrekson tedavisinin etkinlik ve güvenliğini incelemek amacıyla yapıldı. Derleme için toplam 46 katılımcıyla yapılan 2 küçük randomize kontrollü araştırma bulundu.

Çalışmalardan birinde günde 4.5 mg’lık düşük doz naltrekson tedavisi 34 erişkin hastada plaseboyla kıyaslandı. İkinci çalışmada 0.1 mg/kg, maksimum 4.5 mg/güne kadar düşük doz naltreksonla yapılan 8 haftalık tedavi 12 çocukta plaseboyla kıyaslandı.

Her iki çalışmanın sonuçları da klinik remisyona giren hasta oranıyla ilgili olarak belirsiz sonuçlar gösterdi. Erişkinlerle yapılan çalışma düşük doz naltreksonun klinik ve endoskopik cevap anlamında bir fayda sağlayabildiğini gösterdi. Düşük doz naltreksonun uyku bozukluğu, garip rüyalar görme, baş ağrısı, iştah azalması ve yorgunluk gibi spesifik yan etkileri hakkında, çalışmalarda bu problemlerin sayısı düşük olduğundan yorum yapamıyoruz.

Çalışmalarda katılımcı sayısı düşük olduğu ve sonuçlardaki belirsizliğe bağlı olarak kanıt kalitesine düşük değer biçildiğinden bu derlemenin sonuçlarının dikkatle yorumlanması gerekiyor. Sonuç olarak aktif Crohn hastalarında düşük doz naltreksonun etkinliği ve yan etki profiliyle ilgili kesin sonuçlar çıkarılamıyor. Gerek çocuklar gerekse büyüklerde ilacın etkinlik ve yan etkilerini değerlendirmek için daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor. Halen süren bir araştırma var ve sonuçlara 2014 veya 2015 yılında erişim mümkün olabilir.

Kaynak

Segal D, MacDonald JK, Chande N. Low dose naltrexone for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD010410. DOI: 10.1002/14651858.CD010410.pub2

Orijinal özet için: Crohn’da Naltrekson Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv