Dört Girişe Karşı Daha Az Girişle Yapılan Laparoskopik Kolesistektomi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Erişkin Batı popülasyonunun %10 – 15 kadarında safra taşı bulunur. Her yıl %1 – 4 kadarı belirti verir. Belirti veren safra taşlarının ana akım tedavisi safra kesesinin çıkarılmasıdır (kolesistektomi). Sadece ABD’de her yıl yarım milyondan fazla kolesistektomi yapılıyor. Helen bu ameliyatın tercih edilen yolu laparoskopik kolesistektomi. Geleneksel laparoskopik kolesistektomide olağan olarak ikisi 10 mm, ikisi 5 mm çapında 4 giriş kullanılır. Daha az sayıda giriş kullanımı da bildirildi. Ancak az sayıda giriş kullanmanın 4 girişe kıyasla güvenliği ve herhangi bir avantaj getirip getirmediği bilinmiyor. Tıbbi literatürü tarayıp randomize kontrollü araştırmalardan bilgi sağlayarak bu soruya cevap aradık. Literatür 2013 Eylülüne kadar tarandı.

Çalışma özellikleri

İki tür girişimi kıyaslayan toplam 855 katılımcıyla yapılmış 9 randomize kontrollü araştırma belirledik. Randomize olarak ayrılan 428 katılımcıda dört giriş, 427 katılımcıda daha az girişle ameliyat yapıldı. Çalışmalara büyük çoğunlukla planlı laparoskopik kolesistektomi olan anestezi riski düşük katılımcılar alındı.

Anahtar sonuçlar

Çalışmaların çoğunda 4’ten az girişle yapılan laparoskopik kolesistektomi %90 oranında başarıyla bitirilebildi. Kalan katılımcıların çoğunda 4 girişe dönüldü ancak bazılarına açık ameliyat gerekti.

7 araştırmada bildirildiğine göre (634 katılımcı) her iki grupta da mortalite olmadı.

İki grup arasında ciddi komplikasyon oranında, ameliyat sonrası 10 ve 30 günlerde yaşam kalitesinde, laparoskopik girişimin açık ameliyata çevrildiği katılımcı oranında veya hastanede kalış süresinde anlamlı fark bulunmadı.

4’ten az girişli laparoskopik kolesistektomi 15 dakika kadar daha uzun zaman aldı.

4’ten az girişle normal aktiviteye dönüş süresi 1 gün ve çalışmaya dönüş süresi 2 gün daha kısa oldu.

Ameliyat sonrası 6 – 12 aylarda kozmetik görünümde anlamlı fark bulunmadı.

4’ten az girişli laparoskopik kolesistektominin; cerrahi komplikasyonları, hastanede kalışı azaltmada ya da yaşam kalitesi ve kozmetik görünümü iyileştirmede sağladığı bir avantaj yok görünüyor. Buna karşın güvenliği henüz kesinleşmedi. 4’ten az girişli kolesistektominin iyi tasarımlı randomize kontrollü araştırmalar dışında rutin kullanımı tavsiye edilemiyor.

Kanıt kalitesi

Araştırmaların çoğunda kayırma hatası riski yüksek, yani çalışmanın yürütüm yolu nedeniyle hatalı sonuçlara varma ihtimali var. Toplam kanıt kalitesi çok düşük.

Gelecekteki araştırmalar

4’ten az girişli kolesitektominin güvenli ve 4 girişliye karşı daha avantajlı olup olmadığını belirlemek için, iyi tasarlanmış daha fazla randomize klinik araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Vaughan J, Rossi M, Davidson BR. Fewer-than-four ports versus four ports for laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD007109. DOI: 10.1002/14651858.CD007109.pub2

Orijinal özet için: Laparoskopide Dörtten Az Giriş

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv