İlaca Dirençli Parsiyel Epilepside Ek Tedavi Olarak Topiramat

Cochrane derleme özeti

İlaca dirençli parsiyel epilepside topiramat etkili bir ek tedavi.

Epilepside beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjlar nöbetlere neden olur. Çoğu nöbetler tek bir antiepileptik ilaçla kontrol edilebilir. Ancak bazı hastalarda, özellikle parsiyel epilepsilerde kontrol sağlamak için birden fazla ilaç gerekir.

Bilgi tabanlarını 18 Haziran 2013 tarihine kadar taradık. Parsiyel epilepsili toplam 1401 katılımcısı olan 11 araştırma bulundu. Çalışmalarda topiramat 18 haftaya kadar süreyle plaseboya karşı kıyaslandı. Araştırmalardaki tüm kanıtlar hesaba katıldığında derlememizde başka ilaçlarla birlikte kullanılan topiramatın, ilaca dirençli parsiyel epilepside nöbet sayısını azaltmada plasebodan üç kat daha etkili olduğu bulundu.

Ancak olağan tedaviye topiramat eklemekle birlikte koordinasyon problemleri (ataksi), konsantrasyon problemleri, sersemlik, uyuklama, yorgunluk, bulantı, düşünce anormallikleri, ciltte karıncalanma ve duyarsızlık ve kilo kaybı gibi yan etkilerde artış görülüyor.

Araştırmaları kayırma hatası ve kalite açısından değerlendirdik. Genel olarak kanıt kalitesine orta değer biçtik. Derlenen araştırmalarda topiramatın uzun vadeli etkileri araştırılmadı ve gelecekteki çalışmalarda dozun araştırılması da düşünülmeli.

Kaynak

Pulman J, Jette N, Dykeman J, Hemming K, Hutton JL, Marson AG. Topiramate add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD001417. DOI: 10.1002/14651858.CD001417.pub3

Orijinal özet için: Epilepside Ek Topiramat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv