Çocuklarda Uzun Süre Açık Kalmasını Sağlamak İçin Heparin Bağlanmış Santral Venöz Kateterler

Cochrane derleme özeti

Ağır hasta çocuklarda santral venöz kateterler, parenteral beslenme, ilaç tedavisi gibi uzun süren damar içi tedaviler ve izlem için kullanılır. Bu kateterlerin yerinde uzun süre kalması uçları etrafında kan pıhtılaşmasına ve bölgede ya da kan dolaşımında enfeksiyona neden olabilir. Sonuç olarak kateter tedricen tıkanır ve sıvı vermek mümkün olmaz. Kateterin kullanılabilme süresini uzatmak için heparin gibi antikoagülan ilaçlar verilebilir ya da kateterler heparinle kaplanabilir. Heparin kanama, allerjik reaksiyonlar, trombositopeni ve uzun süre kullanımla osteoporoz gibi yan etkilere neden olabilir.

Bu derleme çalışmasında 1 gün ile 16 yaş arasındaki toplam 287 çocukla yapılan iyi kalitede 2 kontrollü araştırma belirlendi. Çocuklara heparin bağlı ya da standart kateter takıldı.

İki tip kateterin sıvı vermek için medyan kullanılabilme süresi (açıklığı) net fark göstermedi. Bu süre heparinli kateter grubunda 7 gün, standart kateter grubunda 6 gündü. Kateterin takılı olduğu süre içinde, kateterle ilişkili tromboz riskinde gruplar arasında fark olmadığı bulundu. Kateter takılmasından sonraki ilk haftada kateter tıkanma riskinde bir azalma eğilimi vardı sadece bir çalışmada raporlandı.

Kateterle ilişkili kan enfeksiyonu ve bakteri üremesi riskleri heparinli kateterler kullanımıyla anlamlı derecede düştü, enfeksiyon gelişme süresi uzadı; ancak sadece bir çalışmada raporlandı ve kanıtların gücü düşüktü. Trombositopeni riskinde anlamlı fark bulunmadı.

Kaynak

Shah PS, Shah N. Heparin-bonded catheters for prolonging the patency of central venous catheters in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD005983. DOI: 10.1002/14651858.CD005983.pub3

Orijinal özet için: Heparinli Santral Venöz Kateter

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar