Yumurtalık Kanserinin Yaygınlığını Anlamak İçin Laparoskopi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yumurtalık (over) kanseri mortalitesi yüksek bir hastalık. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 200 000 kadına tanı konuyor, bunların %75’i ileri aşamada ve her yıl 140 bini ölüyor. İlk tedaviye cevap oranı yüksek olsa da hastalık çoğu hastada nüks ediyor ve tedaviye direnç kazaranak bu yüksek mortaliteyle sonuçlanıyor.

Over kanseri kanseri hastalarının tanısal değerlendirilmesinde fizik muayene, ultrason, karın bilgisayarlı tomografisi ve serum tümör markerleri olan CA-125 ve CEA ölçümleri kullanılır. Standart tedavisi ilk olarak kitle azaltıcı ameliyat (sitoredüktüf cerrahi) ve ardından 6 kür uygulanan taksan ve platin esaslı sistemik kemoterapidir. Sitoredüktif cerrahi gözle görülebilen tümörü tamamen veya en azından en büyük tümör kalıntıları bir cm’den küçük olacak kadar çıkarmayı amaçlar. Tanısal değerlendirme komple bir sitoredüksiyonu başarmanın imkânsız olduğunu gösterirse ya da hasta geniş cerrahiyi kaldırmaya uygun değilse kitle azaltıcı ara ameliyat (KAA) bir alternatif olabilir. KAAA’da üç dönem neoajuvan kemoterapi yapılır (NAKT), bunun ardından kitle azaltıcı ameliyat ve yine üç kür NAKT yapılır. Ancak primer kitle azaltmada en az 1 cm altında kalıntılara kadar tüm kanseri çıkarmak mümkün olmazsa üç kür kemoterapiden sonra başka bir laparotomi yapılır.

Derleme sorusu

Bu derleme hastalığın yaygınlığını teşhis etmede laparoskopinin standart aşamalandırmadan daha doğru olup olmadığını araştırmayı amaçlıyor. Eğer öyleyse, faydasız ve gereksiz primer laparotomoiden kaçınmak mümkün olur ve bu hastalara hemen neoajuvan kemoterapi ve izleyerek ara ameliyat yapılabilir.

Ana bulgular

Toplam 364 katılımcıyla yapılan 7 araştırma bulundu. Tüm araştırmalarda, laparoskopik araştırma sonucunda gözle görülebilen tümörün en azından 1 cm’den küçük kalıntılara kadar çıkarılmasının başarılamayacağı kararı verildiğinde bu kararın doğru olduğu sonucuna varıldı. Ancak laparoskopi yapılırken dahi, hala başarısız kitle azaltımı sağlanmış primer ameliyat yapılan hastalar olacaktır.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin bir kısıtlaması, sadece iki çalışmada tüm hastalara laparoskopi ve laparatomi yapılmış olmasıdır. (. . .) Bu nedenle çalışmaların çoğunda doğrulamada kayırma hatası (verification bias) var ve bu da testin duyarlılığı hakkında sonuç çıkarmayı imkânsız kılıyor. Üç araştırmada laparoskopi dâhil edilerek bir önceden belirleme metodu geliştirildi. Bir önceden belirleme modeli kullanımı duyarlılığı artırmaz ve hastalarda daha fazla gereksiz araştırmaya neden olur.

Kaynak

Rutten MJ, Leeflang MMG, Kenter GG, Mol BJ, Buist M. Laparoscopy for diagnosing resectability of disease in patients with advanced ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD009786. DOI: 10.1002/14651858.CD009786.pub2

Orijinal özet için: Over Kanserinde Laparoskopi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus