Hepatit C Virüsünü Temizlemede Peginterferon+Ribavirin Tedavisi İnterferon+Ribavirin Tedavisinden Da

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatit C virüsü, karaciğerde C hepatiti hastalığına neden olur. Dünyada 170 milyon civarı insanın bu virüsle enfekte olduğu hesaplanıyor. Kronik C hepatiti karaciğerde iltihap ve skarlaşma şeklinde harabiyete yol açabilir (siroz). Bu hasar karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlara neden olabilir. Kronik C hepatitinde tedavi komplikasyonları önlemeyi hedefler; bu da muhtemelen virüsü kandan gidermekle sağlanabilir (kalıcı virolojik cevap, yani tedavi bitiminden 6 ay sonra duyarlı testlerle kanda virüs bulunamaması). Ancak hala, antiviral ilacın sağladığı sonuç ölçütümüz olan kalıcı virolojik cevapla birlikte, hasta ve klinikle ilişkili sonuçlar da sağlanıp sağlanmadığının anlaşılması gerekiyor. Güncel bakım standardını haftalık peginterferon enjeksiyonları ve oral ribavirin temsil ediyor.

Ana bulgular

Kronik C hepatiti hastalarında peginterferon+ribavirini, interferon+ribavirinle kıyaslayan 27 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Tüm araştırmalarda kayırma hatası riski, yani faydaların olduğundan fazla ve zararların olduğundan az hesaplanma ihtimali yüksekti. Tüm araştırmalarda tedavi bitiminden 6 ay sonra kalıcı virolojik cevapta başarı sağlandı.

Peginterferon+ribavirinin karaciğerle ilişkili morbiditeye ek olarak tüm nedenlerden ölümlere interferon+ribavirine kıyasla bir etkisi olduğundan emin olamadık. Çok az olay görüldüğünden, büyük faydalı ya da zararlı etkileri dışlayamıyorız.

Bu derleme, interferon+ribavirine kıyasla peginterferon+ribavirinin, kalıcı virolojik cevap sağlanan hasta sayısını anlamlı derecede artırdığını gösteriyor (%38.5’e karşı %50.2), ancak hastayla ilgili sonuçlar hakkında hala bilgimiz yok.

Ters etkiler

Peginterferon+ribavirin, interferon+ribavirine göre nötropeni, trombositopeni, eklem ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonları ve bulantı gibi ters olayların riskini anlamlı derecede artırdı. Ancak tedavinin kesilmesine yol açan ters olaylar iki tedavi arasında kıyaslanabilir kaldı (%18.7‘ye karşı %12.3 ). Tedavinin yaşam kalitesine etkisiyle ilgili veriler yetersiz.

Derlemenin kısıtlamaları

Virolojik cevaba etki, tesadüfi hata riskini kontrol için yapılan analizde sağlam görünüyor, ancak tüm çalışmaların kayırma hatası riskinin yüksek olmasına bağlı olabilir (sistematik hata). Bunun yanında hala, antiviral tedavinin sağladığı kalıcı virolojik cevabın hasta ve klinikle ilgili sonuç ölçütlerine yansımasıyla ilgili kanıt gerekiyor.

Kaynak

Thorlund K, Štimac D, Mabrouk M, Gluud C, Gluud L. Peginterferon plus ribavirin versus interferon plus ribavirin for chronic hepatitis C. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD005441. DOI: 10.1002/14651858.CD005441.pub3

Orijinal özet için: C Hepatitinde Peginterferon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar