Çevredeki Yapılara Yayılmış Pankreas Kanserinde Başka Tedavilere Karşı Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Pankreas sindirim için gereken sıvıları salgılayan bir organdır. Kan şekerini düzenleyen insülini de salgılar. Pankreas kanseri agresiftir. Kanserin çıkarılması sürviyi iyileştirir. Ancak hastaların üçte birinde kanser yakın çevreye yayılarak büyük kan damarlarını tutmuştur, ameliyat sonrası komplikasyonlar fazla olduğundan çıkarılmaz. Bu hastalara palyatif tedavi yapılır. Yerel yayılması olan pankreas kanserinde palyatif tedaviye alternatif olarak rezeksiyon önerildi. Ancak bu grup hastada iki seçeneğin fayda ve zararları belirsiz. 2013 Aralığında kapsamlı bir literatür taraması yaparak cerrahi çıkarmayla palyatif tedaviyi kıyaslayan çalışmaları aradık.

Çalışma özellikleri

Toplam 98 katılımcıyla yapılan 2 araştırma belirledik.

Ana sonuçlar

Ameliyat olan hastaların %97’si hayatta kaldı. Bu hastalarda yaşama ihtimali diğer tedavilere kıyasla iki kat fazlaydı. Sağ kalanlar en az 5 yıl izlendi. Palyatif grupta iki yılda sağ kalan olmadı, buna karşın ameliyat olanların %40 kadarı üç yılın sonunda hayattaydı. Bu sürvi farkı istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Her iki grupta da önemli oranda komplikasyon olması muhtemel olsa da araştırmalarda ameliyatla ilgili komplikasyonlar raporlanmadı. Araştırmalarda yaşam kalitesi de raporlanmadı.

Toplam hastanede kalış süresinde gruplar arasında fark kanıtı bulunmadı.

Japonya’da yapılan araştırmada cerrahi grubunda total tedavi masrafları palyatif tedavi grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (yaklaşık 10 000 USD kadar). Diğer araştırmada maliyet raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Çalışmalarda genel olarak kayırma hatası riski yüksekti. Nedeni randomizasyonun net açıklanmaması, değerlendirici körlenmesinin ve tüm katılımcıların analize dahil edilip edilmediğinin belirsizliğiydi. Kayırma hatası riskinin yüksek olması nedeniyle toplam kanıt kalitesi çok düşüktü ve sadece negatif sonuçları olan araştırmaların yayınlanıp yayınlanmadığını değerlendirmek için az sayıda çalışma vardı.

Sonuçlar

Venleri tutan pankreas kanserinde ameliyatla çıkarmanın sürviyi artırdığı ve masrafı düşürdüğüne dair çok düşük kalitede kanıt bulundu. Cerrahi prosedür, birlikte görülen yüksek komplikasyon oranlarını kabule istekli hastalarda ve yeterli cerrahi ekspertiz varlığında düşünülebilir.

Daha kesin sonuçlar sağlamak için başka randomize araştırmalar yapılması gerekiyor. Bu çalışmalarda yaşam kalitesi ve maliyet değerlendirilmeli.

Kaynak

Gurusamy K, Kumar S, Davidson BR, Fusai G. Resection versus other treatments for locally advanced pancreatic cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD010244. DOI: 10.1002/14651858.CD010244.pub2

Orijinal özet için: Pankreas Ca. Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv