Yüksek Tansiyon Tedavisinde Non-Selektif Beta Blokerler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Beta blokerler yüksek tansiyon tedavisinde olağan kullanılan bir grup ilaç. Non-selektifler bunların bir alt sınıfını teşkil ediyor ve propranolol, nadolol vs. maddeleri içeriyor. Bu grubun kan basıncını nasıl düşürdüğünü araştırdık.

Çalışma özellikleri

Bilimsel bilgi tabanlarında bu soruya cevap veren çalışmaları belirlemek için kapsamlı bir araştırma yaptık. Katılımcılarda bazal kan basıncı değerlerinin en az sistolik 140 mm Hg veya diyastolik 90 mm Hg ya da ikisi birden olması şartı arandı. Katılımcılar için yaş, cinsiyet, bazal risk ve başka tıbbi durumlarla ilgili kısıtlama yapmadık.

Anahtar sonuçlar

Toplam 1264 katılımcıda 7 non-selektif beta blokerin kan basıncı düşürücü etkisini plaseboya karşı kıyaslayan 25 klinik araştırma bulduk. İlaçlar kan basıncını ortalama olarak sistolik 10 mm Hg ve diyastolik olarak 7 mm Hg düşürdü ve kalp hızını dakikada 12 vuruş azalttı. Çalışmaların yürütümü ve raporlaması nedeniyle bu hesabın gerçek etkiden daha büyük olması muhtemel. Daha yüksek dozların kan basıncında daha fazla düşme sağladığına dair ikna edici kanıt bulamadık. Ancak yüksek dozlar kalp hızını düşük dozlardan anlamlı derecede daha fazla düşürdü ve daha fazla yan etkiye neden olabilir. Sistolik kan basıncını düşürücü etki diyastolik etkiye benzer olduğundan bu alt sınıfın nabız basıncına etkisi küçük olup 2 mm Hg civarındaydı.

Kanıt kalitesi

Aşırı uç değerler ve yüksek kayırma hatası riskleri nedeniyle kanıt kalitesi düşük.

Kaynak

Wong GWK, Wright JM. Blood pressure lowering efficacy of nonselective beta-blockers for primary hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD007452. DOI: 10.1002/14651858.CD007452.pub2

Orijinal özet için: Seçici Olmayan Beta Bloker

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv