Beyin Metastazı Tedavisinde Ameliyat Veya Radyocerrahiye Ek Tüm Beyin Işınlaması

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Tek beyin metastazı olan hastalarda, tümör ameliyatla çıkarılabilir. Küçük metastazlı hastalarda radyocerrahi denen hassas odaklı tek ışınlama yapılabilir. Bu girişimlere tüm beyin ışınlaması eklemenin faydaları ve yan etkileri belirsiz. Ameliyat ya da radyocerrahiye tüm beyin ışınlaması eklemenin beyin metastazlarında faydalı olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Çalışma özellikleri

5 araştırmayı derledik. Araştırmalarda müdahalenin, sürviye, hastalık ilerlemesine, yaşam kalitesine etkisi ve yan etkileri incelendi. Katılımcı sayıları 19 ile 359 arasındaydı.

Anahtar bulgular

Radyocerrahi ya da ameliyata tüm beyin ışınlaması eklemek beyin metastazlarının ilerleme oranını önemli ölçüde düşürüyor ancak sürviye bir etkiyle ilgili net kanıt yok ve hafıza kaybı gibi yan etkilere neden olup olmadığı belirsiz.

Kanıt kalitesi

Sürvi, kafa içi hastalığın ilerlemesi, nörobilişsel işlev, yaşam kalitesi ve tedavinin yan etkileriyle ilgili kanıtların kalitesine düşük değer biçtik.

Kaynak

Soon Y, Tham I, Lim KH, Koh W, Lu JJ. Surgery or radiosurgery plus whole brain radiotherapy versus surgery or radiosurgery alone for brain metastases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009454. DOI: 10.1002/14651858.CD009454.pub2

Orijinal özet için: Beyin Metastazı Işın Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv