Erişkinlerin Selim Tiroit Nodüllerinde Çin Bitkisel İlaçları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Derlememiz erişkinlerin selim tiroit nodüllerinin tedavisinde Çin bitkisel ilaçlarının etkilerini değerlendirmeyi hedefliyor.

Arka plan

Tiroit bezi içinde bir şişlik olan tiroit nodülleri olağan rastlanan bir klinik problem olup insanların %20 – 70’inde teşhis edilir. Tiroit nodülleri baskı belirtilerine ve kozmetik yakınmalara neden olabilir. Bu nodüllere tiroit hormonu tedavisi, ameliyat, radyoiyot tedavisi, perkütan etanol enjeksiyonu ve nodülleri küçültmek için lazer ve radyofrekans tedavisi uygulanabiliyor. İlaç tedavisine alternatif olarak Çin bitkisel ilaçları de sık kullanılıyor.

Çalışma özellikleri

Selim tiroit nodülü olan 152 katılımcıyla yapılan 1 randomize kontrollü araştırma bulundu. Müdahale grubu iki bitkisel ilacın kombinasyonuyla tedavi edilirken kontrol grubuna tedavi verilmedi. Tedavi üç ay toplam izlem 6 ay sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışmada nodülde 50% veya daha fazla hacim azalması; baskı belirtileri, kozmetik yakınmalar; yaşam kalitesi; tüm nedenlerden ölümler, kanser görülmesi; nodüllerin sayı ve büyüklüğünde değişim, tiroit hacminde değişim veya sosyoekonomik etkiler araştırılmadı. Çalışma öncesi ve sonrasında her iki grupta da tiroit hormon seviyeleri normaldi. Ters etki olmadığı raporlandı.

Kanıt kalitesi

Çalışmanın genel kalitesi belirsiz ya da düşüktü.

Güncellik

Kanıtlar 2013 Nisanına kadar güncel.

Kaynak

Wu W, Yin D, Yang W, Kan Q, Liu Z, Ren X, Zhai C, Zhang S. Chinese herbal medicines for benign thyroid nodules in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD010492. DOI: 10.1002/14651858.CD010492.pub2

Orijinal özet için: Tiroit Nodülüne Çin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv